MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

SO-ämnen


Amnesty Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 
En global rörelse som arbetar för mänskliga rättigheter. Här kan du bland annat läsa artiklar ur tidskriften Amnesty Press Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

BBC - British History Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
BBS:s genomgång av den brittiska historien, från antiken till modern tid.

BBC News - Country Profiles  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ger en snabbguide till historia, politik och ekonomisk bakgrund för världens länder och territorier. Dessutom kan du hitta fakta om ett antal internationella institutioner, och ta del av ljud-och videoklipp från BBC:s arkiv.

BBC – Religions Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 
En länksida med utförlig information om stora och små religioner.

Big History Project Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Big History försöker greppa historien i sin helhet genom att undersöka vårt förflutna, förklara vår nutid och föreställa sig vår framtid. Skolversionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. av Big History.

BRÅ (Brottsförebyggande rådet) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Myndighet som verkar för att minska brottslighet. Här finns fakta om brottsutveckling och statistik för olika typer av brott.

Center mot våldsbejakande extremism Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
CVE har till uppgift att förebygga ideologiskt motiverad brottslighet och terrorism. CVE:s publikationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning)  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
CAN är en ideell opartisk förening som informerar om droger av olika slag. Även spelberoende ingår. Informationen finns bland annat i tidskriften 
Alkohol & Narkotika Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och i Rapporter och undersökningar.  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

CIA - The World Factbook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 
Aktuell information om världens alla länder.

ECPAT Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 
Barnrättsorganisation som arbetar för en värld fri från barnsexhandel.

Europeana Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 
Europeana samarbetar med europeiska arkiv, bibliotek och museer för att sprida kulturarv. Här får du tillgång till över 50 miljoner digitaliserade objekt – böcker, musik, konstverk, foton, mode m.m.

Europeiska Unionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 
Den officiella EU-webbplatsen.

Europaportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 
Nyhetssajt som bevakar svensk EU-politik och utvecklingen i Europa.

EU-upplysningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 
Riksdagens EU-upplysning ger opartisk och allsidig information om EU, det svenska medlemskapet och EU-arbetet i riksdagen. 

Factlab skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 
Factlab skola är ett samarbete mellan statistiktjänsten Factlab Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och SO-rummet. Syftet är att ge lärare och elever tillgång till världens största statistiska databas samt att förbättra kunskapen och användningen av kvalitetssäkrad statistik i Sveriges skolor.

Filosofi för gymnasiet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 
Lektioner i filosofi, sammanställda av gymnasieläraren Joakim Holmberg. Det finns också en interaktiv lärobok att ladda ner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

FN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 
FN:s (United Nations) webbplats. Svenska FN-förbundet är en fristående organisation som är ledande i Sverige på att informera om FN. Här är deras FN-info. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

FN:s konventioner om mänskliga rättigheter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.    

Forum för levande historia  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Myndighet under Kulturdepartementet som, med utgångspunkt i Förintelsen har uppdraget att främja arbete med demokrati, tolerans och alla människors lika värde. De har bland annat tagit fram ett material där elever kan öva källkritik och historiebruk: Källkritik, historiebruk och rasism Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Gapminder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 
Gapminder är en stiftelse grundad i Sverige. Syftet är att informera om viktiga globala trender. Här kan du bland annat hitta statistik, se videos och ladda ner pdf-dokument som illustrerar tillståndet i världen. 

Gender and Work Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Gender and Work (GaW) är ett kombinerat forsknings- och digitaliseringsprojekt vid Historiska institutionen, Uppsala universitet Länk till annan webbplats.. Projektets syfte är att öka kunskapen om mäns och kvinnors arbete i äldre tid.

Globalis  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
FN-förbundets interaktiva världsatlas och digitala encyklopedi, med statistik, landprofiler, världskarta, satellitbilder och fakta om världens konflikter.

Globalportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Här finns information om bistånd, utvecklingsfrågor och globala sammanhang. Globalportalen byggs upp av cirka 50 olika organisationer.

Google Arts & Culture Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Explore collections from around the world with Google Arts & Culture, created by Google Cultural Institute.

Historia 123 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 
Lärresurs på Internet för kurser i historia. Den som ligger bakom webbplatsen är gymnasieläraren Joakim Wendell.

Klimatsmart semester Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Här kan du klimatberäkna din semester och läsa mer om turism och hållbarhet. 

KvinnSam - Nationellt bibliotek för genusforskning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 
KvinnSam är en avdelning inom Göteborgs universitetsbibliotek som arbetar med litteratur om genusfrågor och kvinnohistoriskt arkivmaterial. Där kan man bland annat hitta Kvinnohistoriska portaler Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som innehåller information om kvinnors kamp för rösträtt och utbildning samt kvinnors arbete.

Landguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 
Innehåller information om alla världens länder. Här finns också fakta om konflikter i världen, och om världens största organisationer. Under rubriken "Statistik" kan du jämföra utvecklingen inom en mängd områden i de länder du väljer. Databasen tillhandahålls av Utrikespolitiska Institutet. Den är bara tillgänglig på skolor och bibliotek i Strömstad.

Migrationsinfo.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 
Här presenteras forskning och statistik om integration och migration i Sverige. Webbplatsen har skapats av den gröna och liberala tankesmedjan Fores. Med utgångspunkt i statistik och forskning arbetar man för att motverka myter och höja kunskapsnivån i samhället om migrations- och integrationsfrågor.

Lätt att lära  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Webbplats om psykologi, som är gjord av en gymnasielärare för att komplettera det som finns i kursböckerna. 

Machofabriken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Här finns metodmaterial för lärare, bestående av filmer och tillhörande övningar. Det är avsett för unga mellan 13-25 år, och handlar om hur sociala normer för maskulinitet kan ifrågasättas och förändras.

Minoritet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
En webbplats om Sveriges nationella minoriteter och om minoritetsspråkreformen. Här finns även myndighetsinformation. Det är Sametinget som ansvarar för webbplatsen.  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationellt centrum för kvinnofrid - kunskapsbanken  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Innehåller material om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck, samt våld i samkönade relationer. Det omfattar forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips och publikationer.

Our World in Data Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 
Här kan du se hur levnadsförhållanden på jorden har förändrats under historiens gång, och hur de kommer att fortsätta förändras i framtiden. 

Psykologiguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Webbplats som ägs och kvalitetsgranskas av Sveriges Psykologförbund. Syftet är att sprida kunskap om psykologi till allmänheten. Här finnns bland annat ett omfattande psykologilexikon Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att genom bistånd minska fattigdomen i världen.

SO-rummet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 
Länksamling för SO-ämnena geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Materialet är tänkt att fungera som introduktion eller sammanfattning av ämnesområden. Webbplatsen drivs av drivs av SO-läraren Robert de Vries. 

SocialVetenskap.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Information om ny forskning inom socialt arbete.

Stockholmskällan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Databas med olika typer av material från arkiv, bibliotek och museer, som berättar om livet i Stockholm genom århundradena.

Sweden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
An official source for all kinds of facts about Sweden. It is publicly funded, with four organisations behind it: the Swedish Institute Länk till annan webbplats. (SI), Business Sweden Länk till annan webbplats., VisitSweden Länk till annan webbplats. and the Swedish Government Offices Länk till annan webbplats..

Svenskt kvinnobiografiskt lexikon Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Här hittar du levnadsteckningar över svenska kvinnor och utländska kvinnor som varit verksamma i Sverige.

Säkerhetspolitik.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 
Webbplatsen drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), vars uppgift är att utveckla samhällets förmåga att hantera och förebygga olyckor, kriser och krig. Här informerar man bland annat om totalförsvar, säkerhetspolitik och konflikter i världen.

Unicef Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
FN-organisation som arbetar för barns rättigheter med utgångspunkt i barnkonventionen. Unicefs rapporter och publikationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Utrikesmagasinet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Utrikespolitiska Institutets nättidning, som tar upp aktuella händelser i världen.

Worldometers Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 
Webbplats som presenterar världsstatistik inom alla möjliga områden "live". Här kan du se hur till exempel världens befolkning ökar för varje sekund.

Världskoll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Webbplatsen drivs av Svenska FN-förbundet. Den är anpassad för att användas i skolan. Här kan man få koll på läget i världen genom att t.ex. jämföra förhållanden i olika länder.  

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Frida Svensson