MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

NO-ämnen


Big History Project Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Big History försöker greppa historien i sin helhet genom att undersöka vårt förflutna, förklara vår nutid och föreställa sig vår framtid. Skolversionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. av Big History.

Jordbruksverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Statlig myndighet som arbetar för hållbart jordbruk, god djurhållning och varierat odlingslandskap.

Livsmedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Webbplats med fakta om livsmedel, som kostråd, kosttillskott, allergier, tillsatser, livsmedelsmärkning och genmodifierade livsmedel. Här finns också Livsmedelsdatabasen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där man kan söka vilka näringsämnen som finns i våra livsmedel.

Naturvetenskap.org Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.  
En resurs för alla naturvetenskapliga ämnen, inklusive matematik, i högstadiet och gymnasiet. Den har som mål att komplettera kurslitteraturen, och drivs av Matias Ekstrand (medicine doktor & leg apotekare) och Oskar Henriksson (masterstudent i matematik). Annonser förekommer på webbplatsen.

Science X Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Nyhetstjänst med ett omfattande material inom naturvetenskap, teknik och medicin.

WolframAlpha Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
WolframAlpha är en fråga-svar-tjänst. Den ger ett direkt svar på din fråga, och ger också relevant kringinformation.

Astronomi

Amazing Space Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
En webbplats som innehåller information om rymden med hjälp av rymdteleskopen Hubble och James Webb. 

Populär Astronomi  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Sveriges ledande populärvetenskapliga tidskrift inom astronomi och rymdfart. Här finns bland annat ett artikelarkiv.

Biologi

Artdatabanken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 
ArtDatabanken arbetar med att sprida kunskap om den biologiska mångfalden i Sverige. Här kan man bland annat läsa om rödlistade och invasiva arter, och få information för artbestämning av djur, svampar och växter i Artfakta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Artportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 
Webbplats för observationer av Sveriges växter, djur och svampar. Vem som helst kan rapportera vilka arter de sett i naturen och söka bland fynduppgifterna.

EOL - Encyclopedia of life Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 
Innehåller information om jordens alla arter - djur, växter och övriga livsformer.

Fridlysta arter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Naturvårdsverkets webbsida om fridlysta växter och djur i Sverige.

Magnus Ehingers YouTube-kanal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 
Magnus Ehinger är gymnasielärare i kemi och biologi. Han lägger ut alla sina lektioner på webben. Här finns alla hans kurser i form av föreläsningsanteckningar, bilder, länkar, gamla prov och instuderingsfrågor: Magnus Ehingers undervisning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Genteknik

Genteknik.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 
Webbplats om genetik och genteknik, skapad av Gentekniknämnden.

Gentekniknämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 
Gentekniknämnden informerar om utvecklingen på genteknikområdet.

Genteknikens svåra frågor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
En webbsida om gentekniken etiska och samhälleliga frågor, skriven av Henrik Brändén som är expert på området.

Kemi 

ChemSpider Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
A free chemical structure database providing access to over 35 million structures, properties, and associated information.

Life Science Sweden med Kemivärlden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Skandinaviens största tidning på området kemi, kemiteknik och bioteknik. 

Magnus Ehingers YouTube-kanal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 
Magnus Ehinger är gymnasielärare i kemi och biologi. Han lägger ut alla sina lektioner på webben. Här finns alla hans kurser i form av föreläsningsanteckningar, bilder, länkar, gamla prov och instuderingsfrågor: Magnus Ehingers undervisning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Medicin

1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 
Samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård. Här kan du få sjukvårdsrådgivning och information om sjukdomar.

Den kulturella hjärnan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Kultur och miljö påverkar vår hjärna och därmed hälsa, välbefinnande och lärande. Här samlas kunskap om vad det kan betyda för hälsovård, rehab och undervisning. Det är Karolinska Institutet som ligger bakom webbplatsen.

FASS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 
Söktjänst som innehåller information om läkemedel. Du kan söka på läkemedel, substans eller sjukdom. 

Forskning för hälsa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 
Tidskrift som tar upp nyheter inom hjärt-lungforskning. Ges ut av Hjärt-Lungfonden.

Läkemedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Statlig myndighet med uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan genom att ge tillgång till säkra och effektiva läkemedel.

Läkemedelsvärlden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Verkar för ökad kunskap om läkemedel genom att tillhandahålla en oberoende granskning och bevakning av hela läkemedelsområdet, .

Medicinsk Vetenskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 
Karolinska Institutets populärvetenskapliga tidning. Här kan du läsa om de allra senaste forskningsrönen inom medicin och hälsa.  

PubMed Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Amerikansk medicinsk databas med referenser till biomedicinsk litteratur från databasen MEDLINE, medicinska tidskrifter och onlineböcker. En mindre del av materialet finns tillgängligt som fulltext.

PMC (PubMed Central) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 
Fulltextdatabas med vetenskapliga artiklar inom biologi, biomedicin och medicin, hämtade från U.S. National Institutes of Health / National Library of Medicine.

SweMed+ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Databas som innehåller referenser till artiklar från skandinaviska tidskrifter inom ämnesområdena medicin, odontologi, hälso- och sjukvård, arbetsterapi, omvårdnad och sjukgymnastik. Länkar till fulltext förekommer.

Vetenskap & hälsa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Webbplats som på ett enkelt, informativt och sakligt sätt vill informera om forskning inom medicin, hälso- och vårdvetenskap i Skåne. Den är ett samarbete mellan Lunds universitet, Malmö högskola och sjukvårdsförvaltningarna i Skåne. De ger också ut Tidskriften Vetenskap & Hälsa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

WHO Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 
WHO (World Health Organization) are the directing and coordinating authority on international health within the United Nations’ system.

Miljö, energi, klimat och hav

Energilänkar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 
Länkar om energi från länksamlingen Bibblan guidar.

Energikunskap 
Energimyndigheten ligger bakom denna sökbara faktabas med information från Sverige och världen om olika slags energi, distribution, användning och elpris. 

Energimyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Energimyndigheten arbetar för en kostnadseffektiv och hållbar svensk energianvändning. Här kan du bland annat söka i ett artikelarkiv och hitta svensk energistatistik.

Extrakt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Webbtidning som med hjälp av populärvetenskaplig journalistik vill visa hur forskning inom hållbarhetsområdet kan lösa de samhällsutmaningar som vi står inför. Tidningen ges ut av Formas, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling. 

Havet.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 
En webbplats med fakta om havet, havsforskning och havsmiljöarbete. Här kan man bland annat läsa artiklar ur tidskriften Havsutsikt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Statlig miljömyndighet som arbetar för att lösa miljöproblem och skapa en hållbar förvaltning av hav, sjöar och vattendrag. På webbplatsen finns publikationer och annan fakta.

Havsmiljöinstitutet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Nationellt center med uppdrag av den svenska regeringen att ge en bred bild av den aktuella miljösituationen i svenska havsområden. Här kan du bland annat ladda ner tidskriften Västerhavet som bevakar vad som händer med miljön och miljöarbetet i Skagerrak, Kattegatt och Öresund.

Håll Sverige rent Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
En ideel obunden stiftelse som arbetar för att förebygga och motverka nedskräpning. Här kan man hitta fakta och statistik.

Mannautställningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 
En utställning om sambanden mellan mat och miljö och vårt beroende av naturen. Under "Artiklar" finns fördjupningsartiklar. Titta också på länkarna under "Länkskafferi".

Naturskyddsföreningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ideel förening som är Sveriges största miljöorganisation. Här finns Naturskyddsföreningens skolmaterial. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 
Myndighet som arbetar med miljöfrågor inom Sverige, EU och internationellt. Under rubriken Publikationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns aktuella rapporter, broschyrer och böcker att ladda ner.

Riskwebben Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Riskwebben innehåller information om kemikalier och andra miljöfaktorer som människan är exponerad för och som kan orsaka hälsoeffekter. För varje ämne kan du läsa om hur människor exponeras och vad man vet om hälsoriskerna. Riskwebben tillhandhålls av Institutet för miljömedicin (IMM) som är ett nationellt expertorgan inom miljömedicinsk riskbedömning. IMM ingår i Karolinska Institutets verksamhet.

SMHI Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 
Statlig myndighet under Energi- och miljödepartementet. Expertområdena är meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi.

Svensk Solenergi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Branschförening vars medlemmar representerar såväl den svenska solenergibranschen som de forskningsinstitutioner som verkar inom solenergiområdet. Här finns mängder av information om solvärme och solel.

Sveriges Natur - länkar om klimatet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Sveriges Natur är Naturskyddsföreningens medlemstidning. Här listas 20 länkar som ger objektiv fakta om klimatet.

Sveriges vattenmiljö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Här finns aktuell information om miljötillståndet i grundvatten, sjöar och vattendrag, kust och öppet hav. Den baseras på svensk akvatisk miljöövervakning, vetenskapliga rapporter och en stor samlad expertis. Informationen kan sorteras efter miljötema eller geografiskt område.

Supermiljöbloggen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 
Innehåller nyheter om miljö och klimat.

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Frida Svensson