MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Parkeringstillstånd för personer med rörelsehinder är ej digitala.

Du som har rörelsehinder och är folkbokförd i Strömstad kan ansöka om parkeringstillstånd så att du kan parkera närmare ditt färdmål, arbetsplats eller bostad. Om du inte kör bil själv kan du bara få parkeringstillstånd om det finns särskilda skäl om du även har ett kontinuerligt tillsynsbehov.

Ansökan, beslut och överklagande

Ansökan om parkeringstillstånd skall göras hos den kommun där sökanden är folkbokförd eller vistas. Bedömningen av ansökan görs av kommunens handläggare.

Beslutande myndighet är tekniska nämnden. I Strömstads kommun fattar gatuavdelningen beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade på delegation från tekniska nämnden.

Ett parkeringstillstånd gäller i högst fem år. Sedan måste du göra en ny ansökan, eftersom tillståndet inte förnyas automatiskt. Den nya prövningen sker då utan hänsyn till tidigare prövning.

Om din ansökan beviljas, skickar vi tillståndet hem till dig. Om du får avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet till länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

En ansökan som innehåller ofullständiga eller otydliga uppgifter sänds tillbaka till sökanden som ansvarar för att komplettera uppgifterna.

Handläggningstiden är cirka sex veckor.

Så här gör du för att ansöka

 1. Skriv ut blanketten
  Ansökan om parkeringstillstånd för personer med rörelsehinder. Pdf, 484.5 kB, öppnas i nytt fönster.

 2. Be din läkare fylla i intyget. Läkarintyg för ifyllnad samt information till intygslämnande läkare finns på sidan 3 och 4 i Ansökan om parkeringstillstånd för personer med rörelsehinder.

 3. Fyll i resten av ansökan, skriv under och skicka in till gatuavdelningen.

  Strömstads kommun
  Tekniska förvaltningen
  Prästängsvägen 30
  452 33 Strömstad

Villkor för utfärdande av tillstånd

 • En person som har betydande svårigheter att förflytta sig till och från ett fordon inom rimligt avstånd från en parkeringsplats kan beviljas parkeringstillstånd.
 • För en rörelsehindrad person som inte kör bil själv, utfärdas tillstånd bara om passageraren är beroende av förarens kontinuerliga hjälp utanför fordonet.
 • I normalfallet anses föraren av ett fordon kunna lämna av en rörelsehindrad passagerare och därefter parkera bilen enligt vanliga regler.
 • En person med psykiska problem, t ex fobier, kan få tillstånd endast om de psykiska problemen begränsar förflyttningsförmågan. Intyg ska utfärdas av läkare med specialistkompetens i psykiatri.
 • Även i vissa andra fall kan specialistutlåtande eller gångtest krävas.
 • Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade är inte en social förmån.

Exempel på när parkeringstillstånd inte beviljas

I detta sammanhang avser rörelsehinder alltid förflyttningsförmågan.

 • Rörelsehinder av kortvarigt slag.
 • En blind person som inte har något rörelsehinder.
 • Svårigheter att ta sig i och ur ett fordon.
 • Svårigheter att bära.
 • Mag- och tarmproblem, t ex tarminfektion eller inkontinens, då en person akut kan behöva uppsöka toalett.

Här får du parkera

 • Du får parkera på parkeringsplatser på gator som förvaltas av kommunen.
 • Du får parkera högst 3 timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än 3 timmar.
 • Du får parkera högst 24 timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är tillåten under mer än 3 timmar men mindre än 24 timmar. Du får parkera högst 3 timmar på gata som är utmärkt som gågata om det inte finns andra lokala trafikföreskrifter om parkering på gatan.
 • Du får parkera på parkeringsplatser som genom lokala trafikföreskrifter reserverats för rörelsehindrade med parkeringstillstånd. Du måste då följa de regler för längsta parkering som gäller.
 • Du får också parkera i andra kommuner i Sverige, men då enligt de regler som gäller för varje kommun. Vissa kommuner tar ut parkeringsavgift, i andra är parkeringen gratis.
 • Du får också parkera med tillståndet i de flesta länder inom EU. Men kontakta först ambassaden i det land du ska åka till för att veta mer om vad som gäller där.

Här får du inte parkera med tillståndet

 • på tomtmark - om inte ägaren tillåter det
 • på platser för visst ändamål, till exempel vändplats, lastplats eller taxiplats
 • på plats anvisad för viss trafikantgrupp
 • på plats anvisad för visst slag av fordon, till exempel buss
 • i gångfartsområde (där är parkering bara tillåten på särskilt anordnad
  p-plats)
 • på huvudled, om det inte finns andra lokala trafikföreskrifter om parkering på gatan.

När måste du betala avgift

I Strömstads kommun är det avgiftsfritt för dig med tillstånd att parkera på kommunala parkeringsplatser. Alla kommuner har däremot inte gratis parkering.

Vad gäller för ditt parkeringstillstånd

 • Tillståndet är personligt och får bara användas när du som har fått tillstånd själv kör fordonet eller när du åker med fordonet och har beviljats tillstånd som passagerare. Lånar du ut ditt tillstånd kan vi dra tillbaka det.
 • Du ska placera parkeringstillståndet i fordonets främre del så att framsidan är väl synlig och läsbar i sin helhet utifrån.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade är stöldbegärliga. Du bör därför inte förvara tillståndet i fordonet utom då tillståndet används för parkering.

Om du tappar eller blir bestulen på parkeringstillståndet måste du polisanmäla det. Ring 114 14 och be att få göra en polisanmälan.

Kopia på polisanmälan skickar du till tekniska förvaltningen, som då spärrar tillståndet och utfärdar ett nytt.

Strömstads kommun
Tekniska förvaltningen
Prästängsvägen 30
452 33 Strömstad

E-post: tn@stromstad.se

Kontakt

Kommuncenter

Stadshuset,
Norra Bergsgatan 23

0526-190 00
kommun@stromstad.se

Växeln och kommuncenter öppet vardagar:
8:00 - 12:00,
13:00- 16:30

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Conny Hansson