HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Tekniska förvaltningen

452 80 Strömstad
Telefon 0526-191 60
Växel 0526-190 00

Besöksadress:
Prästängsvägen 30
Fastigheten Mekanikern 1
Prästängen

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-12.00 samt 13.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till tn@stromstad.se eller ring oss på 0526-191 85.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Felparkeringsavgifter

Om du som trafikant bryter mot någon av de parkeringsregler som finns kan du få en felparkeringsavgift utfärdad. Storleken på avgiften beror på typen av överträdelse.

För Strömstads kommuns del har fullmäktige beslutat att felparkeringsavgifter ska delas in i tre nivåer:

1. För de grövsta överträdelserna utfärdas en felparkeringsavgift på 900 kr. Som grov förseelse räknas t.ex att parkera inom 10 meter från korsning, parkera på busshållplats eller på handikapparkeringsplats.

2. De lindrigaste förseelserna kostar 400 kr. Som lindrig förseelse räknas t.ex. att parkera på avgiftsplatsbelagd parkeringsplats utan att betala.

3. Övriga överträdelser kostar 700 kr. Denna avgift tas ut om du t.ex parkerar på en gata där parkeringsförbud råder. 

Transportstyrelsen sköter administrationen av felparkeringsavgifter som är utfärdade på kommunens parkeringsplatser och gator. Transportstyrelsen sköter däremot inte administrationen åt privata parkeringsbolag.

 

Inbetalningen ska göras till:

  • bankgiro 5051-6905

Transportstyrelsen

  • bevakar att inbetalningen sker inom den föreskrivna tiden
  • skickar ut inbetalningskort och påminnelser
  • överlämnar obetalade ärenden till Kronofogden

Inbetalningar till Transportstyrelsen från utlandet

På inbetalningen måste du ange referens, till exempel registreringsnummer eller person-/organisationsnummer.

Du ska ange bankens adress:

Danske Bank
SE-103 92 Stockholm
Sweden

BIC-kod: DABASESX
IBAN: SE4712000000012810117683

Överklaga felparkeringsavgift

Om du anser att du felaktigt fått en parkeringsanmärkning, felparkeringsavgift, det vi i dagligt tal kallar parkeringsbot, kan du överklaga. På baksidan av parkeringsanmärkningen står det hur du ska göra.

Om du upptäcker en felskrivning på parkeringsanmärkningen kan du ta med den till Polisen i Strömstad på Södra Hamngatan 8-10.

Du kan även bestrida (överklaga) en parkeringsanmärkning. Det är viktigt att du betalar i tid även om du överklagar. Om du får rätt skickas pengarna tillbaka. Du bestrider parkeringsanmärkningen med blankett på Polisens webbplats,

Skicka blanketten till polismyndigheten på den adress som står på parkeringsanmärkningen.

Kom ihåg att ange felparkeringsavgiftens ärendenummer, fordonets registreringsnummer och fabrikat.

Bestridandet måste göras inom sex månader från det du betalt felparkeringsavgiften eller inom sex månader från den dag då ärendet överlämnades till Kronofogden. Annars avvisas din anmälan.

Har du frågor om parkeringsanmärkningar? Kontakta Transportstyrelsens kundtjänst för fordonsfrågor på 077-114 15 16.

kontakt

Kommuncenter

Stadshuset,
Norra Bergsgatan 23

0526-191 60
kommun@stromstad.se

Växeln öppet vardagar:
8:00 - 12:00,
13:00- 16:30

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2018-07-09, Robin Lantz

SIDANSVARIG: Conny Hansson