HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Tekniska förvaltningen

452 80 Strömstad
Telefon 0526-191 60
Växel 0526-190 00

Besöksadress:
Prästängsvägen 30
Fastigheten Mekanikern 1
Prästängen

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-12.00 samt 13.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till tn@stromstad.se eller ring oss på 0526-191 85.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Trädfällning inom tätort

Den tätortsnära vardagsnaturen är värdefull för vårt välbefinnande och för våra möjligheter till rekreation.

Naturområden och skog i nära anslutning till boendet är en viktig del för naturupplevelser och friluftsliv. Här ska barn kunna leka och bygga kojor, här ska du kunna plocka svamp, rasta hunden eller bara sitta ned på en stubbe en stund.

I Strömstads kommun finns flera fina tätortsnära skogsområden. Skogen kan se olika ut, allt från större sammanhängande skogsområden till små trädsamlingar insprängda i en stadsdel. Ibland fungerar skogen som barriär mellan en större väg och ett bostadsområde, ibland som vind- och insiktsskydd eller som en skärm mot ”fula” synintryck.

Den kommunala tätorts- och bostadsnära skogen är allmän platsmark, vilket betyder att den är till för alla. Det är inte tillåtet för den enskilde att använda skogen för eget bruk eller att göra upplag för till exempel ved, båtar eller virke. Det är heller inte tillåtet att kompostera avfall och ris på kommunens grönytor. Upplag och kompostering klassas som nedskräpning.

Skötsel av tätortsnära skog

I kommunens skötsel av den tätorts- och bostadsnära skogen ingår att upprätthålla skogens olika värden och att gynna den biologiska mångfalden gällande växter och djurliv.

När ett område har röjts färdigt körs virket och riset ut. Ibland måste vi vänta på att marken ska frysa till eller torka innan allt kommer bort och det är för att minska på markskadorna. En del ris lämnas kvar för att gå tillbaka till jorden som näring. Ibland lämnas ett träd kvar på marken och ett dött träd kan få stå kvar om det inte är farligt. Här kommer svampar och en massa insekter att frodas, en viktig länk i naturen.

​Trädfällning

Trädfällning på kommunal skogsmark inom centrala Strömstad och Skee utförs endast i kommunal regi. Kommunens gatuavdelning är förvaltare av skogsmarken.

Strömstad kommun får ofta in önskemål från allmänheten om att få fälla träd som står på kommunal mark.

För att kunna göra en enhetlig bedömning i varje enskilt fall vill vi att du som har sådana önskemål fyller i och skickar in en ansökan. När kommunen mottagit din ansökan görs en bedömning utifrån kriterierna nedan. Vi gör vårt bästa för att hantera ansökningarna inom rimlig tid, men vi ber om visad hänsyn då det under vår och sommar är hög arbetsbelastning.

Observera att ansökan inte gäller skogen utanför centrala Strömstad eller Skee.

Kriterier för bedömning av träd

Generellt sett är kommunen restriktiv med att tillåta fällning av träd. Varje enskilt fall bedöms var för sig och varje träd bedöms utifrån följande kriterier:

  • Trädets värde med avseende på ålder, art och biologiskt värde
  • Trädets värde för den omgivande miljön med tanke på områdets karaktär och estetik.

Kommunens gatuavdelning meddelar sitt beslut så snart som möjlighet ges.

Ansökan skickas till:

Strömstads kommun
Tekniska förvaltningen
Gatuavdelningen
452 80 Strömstad
E-post: tn@stromstad.se

Ansökningar och blanketter finns under E-tjänster Självservicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

kontakt

Kommuncenter

Stadshuset,
Norra Bergsgatan 23

0526-191 60
kommun@stromstad.se

Växeln öppet vardagar:
8:00 - 12:00,
13:00- 16:30

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2019-06-19, Jeanette Andersson

SIDANSVARIG: Conny Hansson