MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Trädfällning

Träden i vår närhet är viktiga. De ger oss grönska och en vacker miljö. Bladen hjälper också till att rena vår luft. Vill du ta bort ett träd på kommunal mark måste du lämna in en ansökan till kommunen.

Strömstads kommun ansvarar för att på ett långsiktigt och hållbart sätt ta hand om våra träd och skapa variation i trädbeståndet genom olika skötselåtgärder som till exempel föryngring, beskärning och gallring.

Kommunens bedömning

För att avgöra om trädet ska fällas eller inte tar kommunen hänsyn till:

  • Trädets betydelse för området som helhet
  • Trädets ekologiska och estetiska värden
  • Om de boende påverkas av trädet i området och om grannarna är överens
  • Trädets kondition, det vill säga hur trädet mår/hur stabilt det är

Kommunens gatuavdelning meddelar sitt beslut så snart som möjlighet ges.

Ansökan skickas till:

Strömstads kommun
Tekniska förvaltningen
Gatuavdelningen
452 80 Strömstad
E-post: tn@stromstad.se

Skötsel av tätortsnära skog

Den kommunala tätorts- och bostadsnära skogen är allmän platsmark, vilket betyder att den är till för alla. Det är inte tillåtet för den enskilde att använda skogen för eget bruk eller att göra upplag för till exempel ved, båtar eller virke. Det är heller inte tillåtet att kompostera avfall och ris på kommunens grönytor. Upplag och kompostering klassas som nedskräpning.

I kommunens skötsel av den tätorts- och bostadsnära skogen ingår att upprätthålla skogens olika värden och att gynna den biologiska mångfalden gällande växter och djurliv.

När ett område har röjts färdigt körs virket och riset ut. Ibland måste vi vänta på att marken ska frysa till eller torka innan allt kommer bort och det är för att minska på markskadorna. En del ris lämnas kvar för att gå tillbaka till jorden som näring. Ibland lämnas ett träd kvar på marken och ett dött träd kan få stå kvar om det inte är farligt. Här kommer svampar och en massa insekter att frodas, en viktig länk i naturen.

Kontakt

Kommuncenter

Stadshuset,
Norra Bergsgatan 23

0526-190 00
kommun@stromstad.se

Växeln och kommuncenter öppet vardagar:
8:00 - 12:00,
13:00- 16:30

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Conny Hansson