MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Insatser mot spridning av covid-19

Coronaviruset påverkar hela samhället. Smittan är särskilt allvarlig för dig som är över 70 år, det ställer i sin tur krav på omvårdnaden om både äldre och andra riskgrupper. Här kan du ta del av vår beredskap och gällande rutiner.

Personal vid kommunens boenden för äldre, för brukare med särskilda behov, hemtjänst och hemsjukvård arbetar aktivt för att minimera risken för smittspridning. Det handlar både om tillgång till kunskap och till anvisad utrustning, men också om beredskap för att hantera sjukfall av covid-19 bland vårdtagare.

Observera att smitta omfattas av patientsekretess. Vår personal uttalar sig inte om brukares hälsotillstånd. Vid sjukfall i covid-19 är det smittskyddsläkaren som informerar den som insjuknat och dennes anhöriga. Anhöriga till andra som bor vid boendet kommer dock att få information från respektive boende om smitta skulle konstateras.

Frågor och svar - omsorg

  • Skyddsutrustning används inom äldreomsorgen för att skydda utsatta äldre. Vi har rutiner för säkra besök vid våra i vård- och omsorgsboenden (äldreboenden och boenden för personer med demens) liksom bostäder inom funktionshinderområdet (servicebostäder, gruppbostäder och boenden inom socialpsykiatrin).
  • Vi prioriterar information till egen personal om erforderliga hygienrutiner och andra rutiner för ett smittsäkert arbetssätt. God hygien är mycket viktigt för att minimera risken för smittspridning. Uppdaterade, lokala rutiner finns på varje arbetsplats.
  • Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer liksom Vårdhygiens hygienråd och riktlinjer. Här finns bland annat anvisning om typ av skyddsutrustning vid minsta symptom hos omsorgstagaren liksom om isolering av vårdtagare vid bekräftad smittsam sjukdom. Läs mer om hur skyddsutrustningen används.
  • Instruktionen till medarbetare med luftvägsymptom, även lindriga, är att stanna hemma från jobbet. Man ska vara symptomfri i minst två dagar innan återgång till jobbet.
  • Alla medarbetare har kunskap om de rutiner som gäller för insatser hemma hos brukare om ett sjukfall i covid-19 skulle inträffa.
  • Vi har ett nära samarbete med våra vårdcentraler, Vårdhygien och smittskyddet i Västra Götaland. Ny information från nationella myndigheter utvärderas och omsätts vid behov i verksamheten.

Om misstanke om smitta finns gäller följande:

  • Boende inom äldreomsorgen är en prioriterad grupp för provtagning. Provtagning sker efter kontakt med ansvarig läkare på vårdcentral vid misstanke om smitta.
  • Antalet personal som vårdar personen begränsas.
  • Om smitta konstateras isoleras vårdtagaren så att andra brukare och vår personal inte riskerar att smittas. Anhöriga till andra vårdtagare på boendet informeras om att smitta förekommer på boendet.
  • Vi fortsätter att utföra vårt uppdrag som vanligt. Skyddsutrustning används enligt anvisade rutiner från Smittskyddet i Västra Götaland.

Personal inom hemtjänst och hemsjukvård är rustade för insatser till personer som har luftvägssymtom. Skyddsutrustning används enligt anvisning från Västra Götalandsregionen. Inriktningen är att personerna så långt som möjligt ska få vård i sitt eget hem eller på sina rum vid respektive boende.

Möjlighet till omvårdnad i särskilda mellanvårdsenheter finns för vårdtagare med misstänkt eller bekräftad covid-19 som inte kan klara sig i eget boende. Dessa kommer att fungera som ett korttidsboende för behövande. Vårdtagarna kan komma både från egna hem, från något av våra boenden och från sjukhuset.

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer! De syftar till att skydda dig och våra äldre liksom till att minska smittspridningen i samhället.

Respektera rekommendationerna kring besök vid våra boenden även om det är begränsande för dig och den som står dig nära.

Det finns en prioritering av hur personalen ska arbeta för att tillgodose de viktigaste behoven hos våra brukare. Blir många sjuka inom exempelvis omvårdnad kan personal från andra verksamhetsområden inom kommunen sättas in för att utföra arbete inom hemtjänsten eller på våra boenden.

Tillräcklig bemanning kräver att vi har vikarier! Välkommen att göra en insats! Vår bemanningscentral annonserar när det finns behov av fler vikarier. Läs mer här: www.stromstad.se/timvikarie Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Hör av dig om du har frågor!

Situationen påverkar dig som är äldre och/eller anhörig påtagligt och vi förstår att det finns oro och frågor kring vardagen och om omvårdnaden av nära och kära. Du ska känna dig trygg med att vi följer Folkhälsomyndighetens och sjukvårdens rekommendationer och att våra medarbetare har tillräcklig kunskap. Vi har också ett bra samarbete med sjukvården i Västra Götaland.

Tveka inte att höra av dig till om du har frågor! En första kontakt tar du med vårt Kommuncenter, tel 0526-190 00.

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck