Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Hantering av pandemin

Sidan är uppdaterad:

I nuläget finns inga restriktioner eller andra begränsningar för att bromsa smittspridning. Coronaviruset klassas inte längre som en allmänfarlig sjukdom, fortsatt är det dock viktigt att skydda känsliga personer och ovaccinerade från smitta.

Coronavirus sprids och rekommendationen om att stanna hemma vid förkylningssymtom gäller fortsatt. Vaccinering är viktigt och den som är ovaccinerad bör vara särskilt mån om sin hälsa.

Coronavirus påverkar fortsatt i många verksamheter. Inom omvårdnaden av äldre gäller fortsatt hög beredskap för smittspridning med åtföljande krav på användning av skyddsutrustning.

Aktuella rekommendationer

  • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19.
  • Vuxna personer som inte har vaccinerat sig bör vidta särskilda försiktighetsåtgärder som att undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.
  • Vaccinera dig för att få skydd mot allvarlig sjukdom. Påfyllnadsdos bör tas enligt de tidsintervall som rekommenderas.

Detta gäller inom äldreomsorg

  • Hälso- och sjukvårds- och äldreomsorgspersonal, patienter och omsorgstagare ska testas vid symtom på covid-19.
  • Personal som testas positivt för covid-19 ska stanna hemma/undvika nära kontakt med andra i minst 5 dagar varav 2 dygn utan feber och med klar förbättring.
  • Fortsatt arbete med riskreducerande åtgärder efter riskbedömning. I Västra Göaland gäller anvisningar om skyddsutrustning i likhet med tidigare.

Löpande uppdatering och lägesbild

För lokal och regional statistik över sjukfall i Covid-19, se veckorapporter från Smittskydd Västra Götaland. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck