MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Skyddsutrustning inom vård och omsorg

Strömstads kommun följer de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen samt Västra Götalandsregionens smittskydd och enhet Vårdhygien.

Den viktigaste uppmaningen till kommunen som vårdgivare är att medarbetare som har minsta symptom på övre luftvägsinfektion som till exempel hosta, snuva, halsont, andningsbesvär och/eller feber inte ska gå till jobbet, utan stanna hemma. Dessa regler har tillämpats sedan våren 2020.

God hygien är en framgångsfaktor för att förhindra spridningen av coronaviruset. Våra medarbetare följer basala hygienrutiner, det vill säga noggrann handtvätt och andra hygienrutiner. Det finns rutiner för hur vikarier får del av gällande rutiner vid sitt första arbetspass. Det är de basala hygienrutinerna som i första hand hindrar smittan från att spridas från en person till en annan.

Skyddsutrustningen - användning och funktion

Under coronapandemin används utrustning i form av handskar, plastförkläde och handdesinfektion samt så kallad personlig skyddsutrustning. Skyddsutrustningen används enligt gällande rekommendationer och fungerar på olika sätt:

  • All personal använder munskydd (klass II eller IIR) vid patient/omsorgstagarnära arbete inom 2 meter.
  • Munskydd (klass II eller IIR) kompletteras med heltäckande visir i patient-/omsorgstagarnära arbete (inom 2 meter) för att skydda omsorgstagare från eventuell smitta.
  • Om skyddsglasögon används ska de kombineras med munskydd IIR.
  • Munskydd byts när det är genomfuktat, förorenats eller blivit trasigt. Munskydd är en engångsprodukt som slängs i papperskorg när det har tagits av.
  • Skyddshandskar och plastförkläden används för att förhindra att kroppsvätskor som till exempel luftvägssekret vid hosta eller nysningar kommer på händerna eller personalens arbetsdräkt.

I särskilda fall kan, efter riskbedömning, ytterligare skyddsutrustning bli aktuell.

Kraven på skyddsutrustning är lägre i allmänna utrymmen. Kan man inte hålla avstånd i exempelvis korridorer, ska dock "source control" användas enligt ovan.

Korrekt användning av skyddsutrustning inklusive noggrann handdesinfektion med alkoholbaserat desinfektionsmedel mellan varje moment, är en förutsättning för smittsäker omvårdnad.

Västra Götalandsregionens rutin

Generella åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 inom vård, tandvård och omsorg (vgregion.se) Länk till annan webbplats.


Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck