HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Information om coronaviruset

Sidan är uppdaterad: 2020-09-18 19.31

Vård och omsorg/stöd för äldre

Kommunen har upprättat en stödtelefon för äldre med anledning av covid-19. För dig som behöver råd om handling, mediciner eller annat: ring 0526-136 87.

Vi värnar särskilt om alla invånare över 70 år. Samtliga boende i riskgruppen har fått ett brev med information om vikten att följa myndigheternas rekommendationer. Vi informerar löpande i olika media och genomför särskilda insatser för att hindra att smitta når vårdtagare i kommunens verksamheter.

Besöksförbud på boenden

Det råder besöksförbud på alla boenden för äldre fram till den 1 okt då det nationella beslutet om besöksförbud hävs. Syftet med förbudet har varit att hindra att smitta når utsatta äldre och innebär att anhöriga inte ska avlägga besök. Målsättningen att hålla smitta borta från äldre vårdtagare gäller även efter den 1 oktober. Säkra besök ska erbjudas, kontakta respektive enhetschef för information om hur du kan besöka anhöriga säkert..

Kommuncenter i Strömstad stadshus erbjuder även möjlighet för den som inte har tillgång till digital teknik hemma för att samtala med anhörig via bildlänk. Kontakta oss på telefon 0526-190 00.

Läs mer om besöksförbudet

Insatser för att skydda äldre och andra i riskgrupp

Inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter finns kunskaper, rutiner och vana att förebygga och hantera smittor av olika slag. För att kunna hantera smittspridningen i samhället görs en rad insatser:

 • Vi säkrar bemanning vid eventuell ökad sjukfrånvaro bland medarbetare. Särskilt viktiga funktioner identifieras och beredskap upprättas.
 • Vi planerar för att vid behov kunna isolera smittade eller misstänkt smittade personer på äldreboenden och gruppbostäder.
 • Vi förstärker informationen till all personal om vikten av att följa de basala hygienrutinerna. Rutin för kontinuerlig uppdatering av kunskap liksom introduktion av ny personal finns.
 • Vi säkerställer tillgången till nödvändig skyddsutrustning genom extrabeställningar.

Mer om vårt arbete mot Covid 19

Frågor och svar - omsorg

 • Vi tar inte emot besök i våra i vård- och omsorgsboenden (äldreboenden och boenden för personer med demens) och bostäder inom funktionshinderområdet (servicebostäder, gruppbostäder och boenden inom socialpsykiatrin). Besöksförbudet gäller sedan mitten av mars 2020. Sommartid finns efter överenskommelse med aktuellt boende, möjlighet att träffa en anhörig utomhus.
 • Vi förstärker information till egen personal om erforderliga hygienrutiner. God hygien är mycket viktigt för att minimera risken för smittspridning. Uppdaterade, lokala rutiner finns på varje arbetsplats. Sommarpersonalen får utbildning i gällande rutiner.
 • Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer liksom Vårdhygiens hygienråd och riktlinjer. Här finns bland annat anvisning om typ av skyddsutrustning vid minsta symptom hos omsorgstagaren liksom om isolering av vårdtagare vid bekräftad smittsam sjukdom.
 • Instruktionen till medarbetare med luftvägsymptom, även lindriga, är att stanna hemma från jobbet. Man ska vara symptomfri i minst två dagar innan återgång till jobbet. Vid återgång till arbete med kvarstående, mild symptom erbjuds personal en självtest för att utesluta Covid-19.
 • Vi har stängt våra mötesplatser för seniorer, men förmedlar hjälpinsatser och erbjuder socialt stöd via en särskild stödtelefon, tel 0526-136 87.
 • Vi förbereder alla medarbetare på vilka rutiner som gäller för insatser hemma hos brukare om ett sjukfall i covid-19 skulle inträffa. Lager av skyddsutrustning har byggts upp och brist finns inte i dagsläget. Hemtjänsten har ett startkit med skyddsutrustning att använda vid misstanke om smitta i sina bilar.
 • En mellanvårdsenhet på Uddens korttidsboende tar emot brukare som vårdats på sjukhus och/eller som behöver isoleras en tid för att misstanke om smitta ska kunna uteslutas. Avdelning Vit vid Beaterbergsgården har under sommaren avlastat Uddens kortidsboende, men stängs från mitten av juni då behovet av vårdplatser för karantän minskat. Beredskap finns för att åter öppna avdelningen med kort varsel.
 • Vi har ett nära samarbete med våra vårdcentraler, Vårdhygien och smittskyddet i Västra Götaland. Ny information från nationella myndigheter utvärderas och omsätts vid behov i verksamheten.
 • Vi begränsar antalet vikarier i personalstyrkan per enhet så att enskilda boenden har sina "egna" timvikarer. Sommarens månadsanställningar av vikarier påverkas inte. Semesterperiden för ordinarie personal har i sommar fördelats på tre fasta perioder vilket minskat behovet av tillfällig personal.

Om misstanke om smitta finns gäller följande:

 • Boende inom äldreomsorgen är en prioriterad grupp för provtagning. Provtagning sker efter kontakt med ansvarig läkare på vårdcentral vid misstanke om smitta.
 • Antalet personal som vårdar personen begränsas.
 • Om smitta konstateras isoleras vårdtagaren så att andra brukare och vår personal inte riskerar att smittas. Anhöriga till andra brukare informeras om att smitta finns.
 • Vi fortsätter utföra vårt uppdrag som vanligt. Skyddsutrustning används redan vid misstanke om att en person kan vara covid-19 sjuk. Visir används i förebyggande syfte i allt ansiktsnära arbete.

Personal inom hemtjänst och hemsjukvård är rustade för insatser till personer som har luftvägssymtom. Skyddsutrustning används alltid vid misstanke om smitta. Inriktningen är att personerna så långt som möjligt ska få vård i sitt eget hem eller på sina rum på respektive boende.

Möjlighet till omvårdnad i särskilda mellanvårdsenheter finns för brukare med misstänkt eller bekräftad covid-19 som inte kan klara sig i eget boende. Dessa kommer att fungera som ett korttidsboende för behövande. Vårdtagarna kan komma både från egna hem, från något av våra boenden och från sjukhuset.

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer! De syftar till att skydda dig och våra äldre liksom till att minska smittspridningen i samhället.

Respektera besöksförbudet vid våra boenden även om det är begränsande för dig och den som står dig nära. Sommartid finns efter överenskommelse med aktuellt boende, möjlighet att träffa en anhörig utomhus.

Digitala möten minskar risken. Det kan vara trevligt att se varandra även om det inte går att träffas fysiskt. Har du en ipad, smartphone eller en dator är det möjligt att ha kontakt med anhöriga trots besöksförbud. Det finns många tillgängliga tjänster, till exempel Skype och Messenger som gör digitala möten möjliga.

Saknar du tekniken kan du få hjälp i Kommuncenter i Strömstads stadshus. Du sitter enskilt, men får hjälp med uppkopplingen. Prata med personal på boendet och kom överens om en tid som passar dina anhöriga.

Det finns en prioritering av hur personalen ska arbeta för att tillgodose de viktigaste behoven hos våra brukare. Blir många sjuka inom exempelvis omvårdnad kan personal från andra verksamhetsområden inom kommunen sättas in för att utföra arbete inom hemtjänsten eller på våra boenden.

Tillräcklig bemanning kräver att vi har vikarier! Välkommen att göra en insats - vi ser gärna att vi får fler som anmäler sig till vår bemanningscentral! Anmäl dig här: www.stromstad.se/timvikarielänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Västtrafik arbetar med att skapa så trygga resor som möjligt under rådande läge. Ensamåkning infördes 27 mars inom sjukresor och färdtjänstresor. Du beställer din resa som vanligt men reser ensam i fordonet. För att öka tryggheten och minska risken för smitta har Västtrafik även stängt framsätet i sina servicefordon (från och med 27 april).

Frågor och svar - 70+ (ej inom kommunens omsorg)

Folkhälsomyndigheten uppmanar personer över 70 år att hålla dig hemma, men självklart finns inget som hindrar att gå ut och promenera utomhus, men inte i grupp. Det innebär bland annat att man så långt som möjligt ska undvika folksamlingar som kan uppstå i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler. Be om hjälp för att göra ärenden som exempelvis handla mat som innebär risk för nära kontakter med andra människor.

Folkhälsomyndighetens information till äldrelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du som är över 70 år behöver vara särskilt aktsam om din hälsa. Folkhälsomyndigheten är tydlig med att du ska undvika sociala kon­takter där smitta kan spridas. Det betyder att du ska undvika närkontakt med andra i till ex­empel butiker och bussar, men gå gärna ut i friska luften som vanligt! Håll avstånd till dem du träffar.

Genom att värna din egen häl­sa kan du undvika att smitta andra samt bidra till att avlasta sjukvården. Har du möjlighet att få hjälp med till exempel handling av matvaror etcetera bör du använda dig av den. Har du fler frågor, kontakta kommunens stöd för äldre telefon 0526-136 87.

Det finns olika sätt att få hjälp. Fråga i första hand en anhörig. Flera nätverk av frivilliga har bildats och några företag erbjuder inköp och hemkörning av varor. Kontakt kan förmedlas via kommunens stödtelefon för äldre. Frivilliggrupperna finns på Facebook och heter ”Handlingshjälpen i Strömstad” och ”Din granne i Tanum och Strömstad”. Tänk på att du har ett eget ansvar och se till att du inte lämnar ut kontouppgifter eller motsvarande till någon du inte känner.

Har du fler frågor om detta, kontakta kommunens stödtelefon för äldre 0526-136 87 mån–fre 08.00-16.30.

Kan du inte lösa din situation kan du ansöka om bistånd hos kommunen. Då kan hemtjänsten komma att utföra uppgiften.

Läs mer här:

Other languages

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Stödtelefon för äldre
0526-136 87

må-fr 8-16.30

Anhörig- och frivillig­samord­narna Ingela och Berith svarar i stödtelefonen för äldre

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2020-09-18, Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck