HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppet 08:00-16:30

Växel 0526-190 00

Miljö- och byggförvaltningen

Norra Bergsgatan 23

Öppet 08:00-16:30

Reception 0526-196 90

Tekniska förvaltningen

Karlsgatan 51

Öppet 08:00-12:00 och 13:00-16:30

Växel 0526-190 00

tn@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till mbn@stromstad.se eller ring oss på 0526-196 90.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Information om coronaviruset

Sidan är uppdaterad: 2020-03-31 10.49

Vård och omsorg/stöd för äldre

Kommunen har upprättat en stödtelefon för äldre med anledning av covid-19. För dig som behöver råd om handling, mediciner eller annat: ring 0526-136 87.

Samtalsservice för anhöriga

Kommuncenter i Strömstad stadshus erbjuder också möjlighet för den som inte har tillgång till digital teknik hemma för att samtala med anhörig via bildlänk.
Kontakta oss på telefon 0526-190 00 eller anmäl ditt intresse till aktuellt boende där din anhörig vistas. Vi hjälper dig att komma igång!

Strömstads kommuns omsorgsverksamheter följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Anhöriga ska inte göra besök på våra boenden. Undantag kan förekomma i angelägna fall.

Så gör vi för att hantera smittspridning

Inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter finns kunskaper, rutiner och vana att förebygga och hantera smittor av olika slag. För att kunna hantera en ökad smittspridning gör vi nu ytterligare förberedelser:

  • Vi planerar för att säkra bemanning vid eventuell ökad sjukfrånvaro bland medarbetarna. I samband med det ser vi över och identifierar särskilt viktiga funktioner.
  • Vi planerar också för att vid behov kunna isolera smittade personer på äldreboenden och gruppbostäder.
  • Alla verksamheter har fått fördjupad information om vikten av att följa de basala hygienrutinerna.
  • Vi arbetar för att säkerställa nödvändigt material genom extrabeställningar.
  • De olika verksamheterna ser över sina handlingsplaner. En del är att identifiera särskilt utsatta personer.

Viktigt att följa myndigheternas rekommendationer

Frågor och svar - omsorg

Vi har besöksförbud på våra boende för äldre och boende enligt LSS. Syftet är att skydda våra utsatta äldre och personer i andra riskgrupper från smitta. Angelägna besök får dispens, det kan till exempel gälla den som har en anhörig i livets slutskede. Kontakta i så fall boendet innan du åker dit.

Kommuncenter i Strömstad stadshus erbjuder möjlighet för den som inte har tillgång till digital teknik hemma för att samtala med anhörig via bildlänk. Kontakta kommunvägledare på telefon 0526-190 00 eller anmäl ditt intresse till aktuellt boende där din anhörig vistas.

Vi har en fastställd prioriteringsordning på de allra viktigaste uppgifterna. Det finns sedan tidigare en planering där de viktigaste behoven hos omsorgstagarna går först. Blir många anställda sjuka samtidigt kommer vi att prioritera omvårdnad samt hälso- och sjukvård. Vid behov prioriteras serviceinsatser bort. Vi ser gärna att vi får fler som anmäler sig till vår bemanningscentral, se www.stromstad.se/timvikarielänk till annan webbplats

Vi har tydliga rutiner kring hur vi arbetar med basal hygien och våra medarbetare är vana att hantera situationer där smittspridning kan förekomma. Vi följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och smittskyddet tagit fram.

Vi följer våra hygienrutiner. Varje medarbetare tar ansvar och stannar hemma om den är sjuk.
Vi har infört besöksförbud vid våra boenden för äldre, då vi alla måste hjälpas åt att värna de som är i riskgruppen.

Våra medarbetare ska stanna hemma om de är sjuka. Alla ska hålla sig uppdaterade om senaste information och utvecklingen samt följa hygienrutinerna.

Frågor och svar - 70+ (ej inom kommunens omsorg)

Folkhälsomyndigheten uppmanar personer över 70 år att hålla dig hemma, men självklart finns inget som hindrar att gå ut och promenera utomhus, men inte i grupp. Be om hjälp för att göra ärenden som exempelvis handla mat som innebär risk för nära kontakter med andra människor.

Antalet fall av covid-19 fortsätter att öka i världen, i synnerhet i Europa. Därför uppmanar Folkhälsomyndigheten personer som är 70 år och äldre att begränsa sina nära kontakter med andra de kommande veckorna. Det innebär bland annat att man så långt som möjligt ska undvika folksamlingar som kan uppstå i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler.

Folkhälsomyndighetens information till äldrelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du som är över 70 år behöver vara särskilt aktsam om din hälsa. Folkhälsomyndigheten är tydlig med att du ska undvika sociala kon­takter där smitta kan spridas. Det betyder att du ska undvika närkontakt med andra i till ex­empel butiker och bussar, men gå gärna ut i friska luften som vanligt! Håll lite avstånd till dem du träffar. Genom att värna din egen häl­sa kan du bidra till att avlasta sjukvården. Har man möjlighet att få hjälp med till exempel handling av matvaror etc bör man använda sig av den. Har du fler frågor om detta, kontakta kommunens stöd för äldre telefon 0526-136 87.

Det finns olika sätt att få hjälp. Fråga i första hand en anhörig. Flera nätverk av frivilliga har bildats och några företag erbjuder inköp och hemkörning av varor. Kontakt kan förmedlas via kommunens stödtelefon för äldre. Frivilliggrupperna finns på Facebook och heter ”Handlingshjälpen i Strömstad” och ”Din granne i Tanum och Strömstad”. Tänk på att du har ett eget ansvar och se till att du inte lämnar ut kontouppgifter eller motsvarande till någon du inte känner.

Har du fler frågor om detta, kontakta kommunens stödtelefon för äldre 0526-136 87 mån–fre 08.00-16.30.

Kan du inte lösa din situation kan du ansöka om bistånd hos kommunen. Då kan hemtjänsten komma att utföra uppgiften.

Läs mer här:

Other languages

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Stödtelefon för äldre
0526-136 87

må-fr 8-16.30

Mer information om Coronaviruset

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2020-03-31, Maria Isaksson

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck