HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppet 08:00-16:30

Växel 0526-190 00

Miljö- och byggförvaltningen

Norra Bergsgatan 23

Öppet 08:00-16:30

Reception 0526-196 90

Tekniska förvaltningen

Karlsgatan 51

Öppet 08:00-12:00 och 13:00-16:30

Växel 0526-190 00

tn@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till mbn@stromstad.se eller ring oss på 0526-196 90.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Pressinformation:

Stödpaket för lokala företag

Anstånd med årsavgifter, kortare betalningsfrist till lokala leverantörer, förlängning av kostnadsfri p-timme till och med 31 maj i centrum och slopade avgifter för utomhusserveringar 2020. Det är grunden i det stödpaket som kommunledningen nu lägger fram i syfte att lindra effekterna för näringslivet av coronavirusets samhällspåverkan.

- Detta är en start, vi kommer att i dagarna att sammankalla näringslivsrådet och diskutera hur vi kan jobba tillsammans framöver, meddelar Mats Brocker. En företagslots kommer tillfälligt att förstärka organisationen.

Beslut om stödåtgärder togs under måndagen av kommunens krisledningsnämnd som sammankallats för beslutstillfället. Det baseras på inspel från näringslivet och ligger inom ramen för vad branschorganet Sveriges kommuner och Regioner anger i fråga om kommuners möjlighet att inom det kommunala uppdraget stödja företagen. Företagens uthållighet sätts på prov, hur långt nationella krispaket räcker är oklart.

- Vi har skickat tydliga signaler regionalt och nationellt om hur hårt vår besöksnäring och handel drabbas, säger krisberedskapssamordnare Peter Dafteryd som regelbundet rapporterar den lokala lägesbilden till regionala myndigheter.

Allvarligt läge

Näringslivet är utsatt, samtidigt väntas virusets spridning tillta i hela Sverige. Prognosen för länet är att antalet sjukfall kan komma att tiodubblas eller mer, varav flera hundra kan behöva sjukhusvård inom länet de närmaste veckorna.

- Planeringsdirektiven från nationellt håll ställer stora krav på uthållighet i kommunens organisation, understryker Mats Brocker. Vi märker av situationen genom högre sjukfrånvaro bland egen personal, vi prioriterar om och personalen gör just nu en stark insats. Samtidigt vet vi att läget kan bli än mer ansträngt.

- Vårt budskap till ansvariga myndigheter är tydligt, Strömstad är i särskilt utsatt i och med att vi har en omfattande besöksnäring och stor gränshandel, fortsätter Mats Brocker som konstaterar att även kommunens ekonomi påverkas. Arbete pågår just nu med att överblicka och motverka de negativa effekter som denna samhällsutmaning medför på kort och lång sikt. I första läget handlar det om att ta fram en prognos för det ekonomiska utfallet vid olika scenarier.


Rubrik

Text

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2020-03-26, Maria Isaksson

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck