Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Socialförvaltningen
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till sn@stromstad.se eller ring växeln 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Fråga 1

Bidrag att söka för boende till asylsökande ungdomar

Vill din organisation hjälpa asylsökande ungdomar över 18 år att skaffa boende? Här hittar du blankett och villkor för ansökan om bidrag för att erbjuda boende.

Efter beslut i Socialnämnden kan organisationer ansöka om bidrag för att bistå asylsökande ungdomar som tvingas flytta från orten i väntan på att deras asylansökan prövas. Bidraget är avsett att användas som ekonomiskt stöd till fadderhem som erbjuder boende till de ungdomar som berörs.

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut i frågan den 6 december, men redan nu kan din organisation lämna in en ansökan om bidrag.

Syftet med bidraget och krav på organisationen

I första hand syftar bidraget till att tillhandahålla fadderhem för de ungdomar som önskar stanna kvar och som inte har möjlighet att ordna boende på egen hand. Den organisation som beviljas bidrag har under perioden för boendet löpande kontakt med fadderhemmet för att se till så att ungdomen fortfarande bor kvar och att hen har tillräcklig närvaro i skolan.

Arbetet med fadderhem ska inte förväxlas med kommunala insatser för boende, utan kan ses som en samordnande insats där behövande vuxna utan boende kopplas samman med hem som erbjuder plats. Det är dock viktigt att ungdomen förses med information och kontaktuppgifter om var hen kan vända sig om det av någon anledning inte skulle fungera i fadderhemmet. 

Nära samarbete med kommunen

Den organisation som beviljas bidrag kommer ha ett nära samarbete med kommunen. Kriterier och målgrupp för projektmedlen beslutas politiskt. Under projekttiden sker en månatlig uppföljning där utbetalade medel redovisas etc.

Vad innebär det att vara fadderhem?

Att vara fadderhem är främst ett ideellt engagemang. Familjen får ekonomisk ersättning för att täcka vissa omkostnader och ungdomarna får drygt 60 kronor om dagen i ersättning från Migrationsverket. Normalersättningen uppgår till 4470 kr/ungdom och månad vilket är baserat på rekommendationer från SKL.

Genom att ungdomarna kan bo kvar i Strömstad får de chansen fortsätta sin utbildning i samma skola och ha kvar sina vänner och det nätverk som de har byggt upp. Detta är viktigt både för ungdomarnas psykiska hälsa, men även för deras chanser till en god etablering i det svenska samhället.

Vilket ansvar har fadderhemmet för ungdomen som bor hos mig?

Ungdomen är över 18 år och vuxen i lagens mening och som fadderhem har man därmed inget formellt ansvar för ungdomen. Men som ny i Sverige kan ungdomen behöva mer eller mindre hjälp och vuxenstöd vilket ett fadderhem kan vara en god källa till.

Mer information, kontakta handläggare Marcus Pettersson
marcus.pettersson1@stromstad.se
Telefon 0526-190 67

 


Text


Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Pernilla Rivera