MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Socialförvaltningen
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till sn@stromstad.se eller ring växeln 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Fråga 1

Lex Sarah

God omvårdnad har högsta prioritet. Men i det dagliga arbetet kan situationer ändå uppstå där omvårdnadstagare påverkas på ett oönskat sätt. Sådana händelser rapporteras alltid och anmäls vid behov till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) för bedömning och vägledning.

Lex Sarah är en bestämmelse i socialtjänstlagen som innebär att den som arbetar med att ge service och omvårdnad inom socialtjänstens område är skyldig enligt lag att rapportera missförhållanden. Utöver att skydda enskilda från missförhållanden är syftet att komma till rätta med eventuella brister och förebygga att liknande händelser sker igen.

All personal vid kommunens Socialförvalningen får information om Lex Sarah, hur anmälan görs och vad som händer efter en anmälan. Det räcker att personal har en grund för misstanke om missförhållande inom socialtjänsten eller verksamheten för funktionshindrade (LSS), så ska det anmälas.

Händelser som anmäls utreds alltid. Det är Socialnämnden som tar beslut om anmälan till Inspektionen för vård och omsorg.

Fakta om Lex Sarah

  • Skyldigheten att rapportera gäller all personal inom äldreomsorg eller som ger stöd och service till funktionshindrade (LSS) och barn och ungdomar som tvångsvårdas.
  • Lex Sarah gäller oavsett om personalen arbetar i offentlig verksamhet, privata företag eller i företag som arbetar på uppdrag av en kommun.
  • Namnet Lex Sarah kommer av undersköterskan Sarah Wägnert, som 1997 i media avslöjade vanvård på ett vårdhem i Solna. Detta ledde till att bestämmelserna om att anmäla allvarliga förhållanden infördes i socialtjänstlagen.

Efter anmälan

Det är Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som granskar kommunens utredning. Om IVO bedömer att utredningen följer gällande bestämmelser och att åtgärder har vidtagits för att förhindra att liknande händelser inträffar igen, avslutar IVO ärendet. Om ärendet inte avslutas, ställer IVO krav på komplettering.

Nedan listas upprättade Lex Sarah-anmälningar från och med januari 2020. För anmälningar tidigare än 2020, var god kontakta: Socialnämnden: socialnamnden@stromstad.seTipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: Lena Beltramin