MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Socialförvaltningen
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till sn@stromstad.se eller ring växeln 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Fråga 1

2022 års medborgarlöften

Medborgarlöften syftar till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Löften uppdateras årligen och skrivs under av kommun och polisen.

Medborgarlöften 2022

Polisområde Fyrbodal har beslutat om ett antal förbättringsåtgärder kopplat till arbetet med medborgarlöften och samverkansavtalen. Inför 2023 ska arbetet ses över och förändras.

Syftet med att ändra arbetet inför 2023 är att på ett mer enhetligt sätt kunna identifiera problem, öka förmågan till prioriteringar och kunna jämföra arbetet i olika kommuner.

Detta innebär att befintliga medborgarlöften och samverkansavtal kommer förlängas så att det gäller även 2022.

Medborgarlöften 2021

Medborgarlöftena för 2021 utgår från en trygghetsenkät som genomfördes under hösten 2020. Som komplement gjordes parallellt en kartläggning av situationen inom kommunens gränser vad gäller våld, brott, trygghet samt ungdomars drogvanor.

Resultatet visar att de frågor som flest anser som viktigt att åtgärda är trafiksituationen i kommunen, genomföra trygghetsskapande åtgärder på offentliga platser, mer synlig polis samt att komma tillrätta med narkotikaanvändandet. Arbetet ligger till grund för löftena nedan.

Medborgarlöften 2021 Pdf, 1.7 MB.

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Irma Nordin

SIDANSVARIG: Irma Nordin