MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Socialförvaltningen
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till sn@stromstad.se eller ring växeln 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Fråga 1

2020 års medborgarlöften

Medborgarlöften syftar till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Löften uppdateras årligen och skrivs under av kommun och polisen.

Medborgarlöftena för 2020 utgår från en trygghetsenkät som genomfördes under hösten 2019. Som komplement gjordes parallellt en kartläggning av situationen inom kommunens gränser vad gäller våld, brott, trygghet samt ungdomars drogvanor.

Resultatet visar att de frågor som flest anser som viktigt att åtgärda är trafiksituationen i kommunen, genomföra trygghetsskapande åtgärder på offentliga platser, mer synlig polis samt att komma tillrätta med narkotikaanvändandet. Arbetet ligger till grund för löftena nedan.

Medborgarlöften för 2020

Polisen ska öka synligheten av uniformerad polis i kommunen genom:

 • Minst femtio (50) trafikkontroller med betoning på nykterhet, säkerhet och hastighet.
 • Minst tjugo (20) fotpatruller i kommunen.

Insatser mot narkotikarelaterad problematik:

 • Polisen ska arbeta mot narkotika med syfte att minska nyrekrytering samt försvåra genomförandet av narkotikabrott. Särskilt ska beaktas brott som uppstår eller begås av och kring ungdomar.
 • Polisen ska vid minst tio (10) tillfällen göra skol- och fritidsgårdsbesök för att förebygga narkotikabrott under och efter skoltid.
 • Använda högstadiets och gymnasiets lokaler som träningslokaler för hund-sök i förebyggande syfte för att skapa förutsättningar för en drogfri skolmiljö.

Polisen kommer arbeta förebyggande gällande inbrott i bostad/fritidhus och båtmotorstölder genom att:

 • Anordna två (2) informationsträffar om Grannsamverkan/Båtsamverkan i syfte att öka antalet medborgare som är med i dessa nätverk.

Strömstads kommun ska under 2020:

 • Genomföra trygghets- och tillgänglighetsvandringar tillsammans med allmänheten för att se över trygghetshöjande faktorer som ex. trafiksäkerhet, belysning och buskage.
 • Slutföra arbetet med cykelplan för Strömstads kommun.
 • Kontinuerligt se över belysning på gång- och cykelvägar samt röja sly och buskage.
 • Förbättra belysningen vid övergångsställen.
 • Skapa ytterligare aktiviteter för ungdomar samt under året starta upp E-sport på fritidsgården.
 • Ungdomspott där barn och unga kan ansöka om medel för att genomföra aktiviteter.


Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Terése Lomgård