Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Socialförvaltningen
452 80 Strömstad
Kommuncenter 0526-190 00

sn@stromstad.se

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Integration

Integrationcenter

Integrationscenter i Strömstads Kommun arbetar med mottagningen och introduktionen av nyanlända samt ansvarar för samordning och utveckling av kommunens integrationsarbete. Målet är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för nyanlända att integreras i det svenska samhället. Utifrån individens utbildnings- och erfarenhetsbakgrund, hälsostatus, tankar om framtiden och stödbehov görs en planering för introduktionstiden. I den planeringen ingår alltid studier i svenska och ibland praktik för att träna språket och få inblick i arbetslivet.

Lagen (2010:197) om nyanländas etablering, som gäller från 1 december 2010 ger Arbetsförmedlingen ansvaret för etableringsinsatser för nyanlända.

Kommunen har parallellt en viktig roll för etableringen av nyanlända bland annat genom sitt ansvar för mottagande, bostadsförsörjning, undervisning i svenska (sfi), samhällsorientering och annan vuxenutbildning, skola, barnomsorg och insatser inom det sociala området.

Utbildning i svenska för invandrare

Vuxenutbildningen erbjuder utbildning i svenska för invandrare (SFI) för nyanlända i kommunen. Det finns kurser dagtid eller kvällstid. Utbildningen sker i lokaler på Strömstad Gymnasium.

> Länk till Vuxenutbildningens webbsida om SFI

Kontakt

Integrationscenter
Integrationsvägledare
Sahand Jaf
sahand.jaf@stromstad.se
0526-196 44

Besöksadress:
Gymnasiegatan 2

Vuxenutbildningen

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Robin Lantz

SIDANSVARIG: René Kronemalm