HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Socialförvaltningen
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till sn@stromstad.se eller ring växeln 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Fråga 1

Barnbarn pussar sin mormor på kinden

Anhöriga och frivilliga

Du som vårdar en anhörig gör en stor insats. Det kan dock vara både fysiskt och psykiskt påfrestande och du kan själv behöva stöd.

I Strömstad samordnas stödet till anhöriga via Anhörigcenter. Vi erbjuder särskilda aktiviteter för anhöriga samt avlastning för att ge dig som anhörig möjlighet till återhämtning och vila.

Som anhörig är du förstås också välkommen att delta i våra övriga träffar och aktiviteter som samordnas via Samverkets personal. Dessa är främst riktade mot målgruppen äldre. Kontakta gärna vår samordnare för mer information.

Även som frivillig kan du vara till stöd för den som bara behöver sällskap. Du kan också hjälpa personer med som har en funktionsnedsättning eller som av annan anledning har svårt att klara sig själv. Är du intresserad av att göra en insats som frivillig kan du anmäla dig till vår frivilligverksamhet.

Hjälp till en anhörig

När anhörigstödet inte räcker och den du vårdar blir alltför vårdkrävande, kan kommunen bistå med andra insatser. Våra anhörigsamordnare kan lotsa dig vidare så att din anhöriga/anhörige får rätt hjälp.

Exempel på insatser som kan beviljas efter bedömning är:

  • Dagverksamhet vid demenssjukdom
  • Hemtjänst
  • Matleverans
  • Avlastningsplats/växelvård
  • Trygghetslarm
  • Särskilt boende
  • Färdtjänst
  • Korttidsvistelse/stödfamilj

Vill du ansöka om en biståndsbedömd insats kan du förstås alltid kontakta våra biståndshandläggare direkt. Se kontaktuppgifter här till höger. 

Kontakt

Strömstads kommun
0526-190 00 växel

Samordnare på Anhörigcenter/
Samverket

Ingela Baatz
0526-136 87

Besöksadress: Oslovägen 13 F

Tf Enhetschef
Fredrik Karlsson
0526-191 92
fredrik.karlsson1@stromstad.se

Biståndshandläggare

Telefontid 08.30 – 09.30

Kajsa Sahlberg
0526-190 58

Anna-Maria vov Krassow
0526-196 30

Ingela Bernholtz
0526-196 28


Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Lena Beltramin

SIDANSVARIG: Ingela Einestedt Baatz