HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Skyltbild på Karlsgatan om att vägen kommer bli avstängd

Vatten- och avloppsnätet förnyas och utökas

Vatten- och avloppsavdelningen (VA) moderniserar och bygger ut VA-systemet. Bland annat planeras arbete med att förnya ledningsnätet vid Karlsgatan och bygga 14,8 km sjöledningar mellan Bojarkilen, Öddö och centrala Strömstad.

Karlsgatan

Längs med en del av Karlsgatan kommer gamla vatten- och avloppsledningar bytas ut under oktober-december. Karlsgatan kommer bli helt avstängd för genomfartstrafik.

Att byta vatten- och avloppsledningar är ett omfattande arbete och kommer innebära störningar för dig som bor i området. Framkomligheten kommer att vara begränsad då Karlsgatan är helt avstängd för genomfart under arbetet. Gående och cyklister kan passera som vanligt.

Genomfartstrafik till och från centrum ombeds att köra alternativa vägar. Trafiken omdirigeras av skyltar på plats.

Sjöledningar

Totalt kommer ca.14,8 km sjöledningar läggas från Bojarkilen och Öddö vidare in till reningsverket Österröd. Ledningsarbetet har startat vid Bojarkilen men pågår även vid Hålkedalen som fungerar som arbetsplats för bland annat svetsning av ledningar.

Läs mer om VA-projekten

Varför?

Strömstads kommun har genomfört en kartläggning av vatten- och avloppsnätet som visar ett omfattande behov av att byta ut gamla ledningar och förnya ledningsnätet för att öka kapaciteten och avlasta befintligt ledningsnät.

Nya ledningar kommer minska risken för mark- och källaröversvämningar, säkra en trygg dricksvattenleverans och omhänderta avloppet för att möta de hälso- och miljökrav som gäller idag. Arbetet ger möjlighet för flera områden att koppla sig på det kommunala VA-nätet i en stad som växer.

Vi hoppas på överseende med de svårigheter som kan uppstå och tackar så mycket för samarbetet och tålamodet.

Håll dig informerad, prenumerera på våra servicemeddelanden!

Servicemeddelanden

VA-projekt

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Jeanette Andersson

SIDANSVARIG: