HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Skeppsbroplatsen - vatten- och avloppsarbete

Skeppsbroplatsen - vatten- och avloppsarbete

Vatten- och avloppsarbete vid Skeppsbroplatsen

Vi bygger ut ledningsnätet för kommunalt vatten- och avlopp från Bojarkilen och Öddö in till Strömstads största reningsverk Österröd. Som en del i ledningsarbetet kommer nya avloppsledningar att anläggas vid Skeppsbroplatsens avloppspumpstation och stationen renoveras i perioden december 2020 till april 2021. I tillägg installeras ny offentlig toalett.

Hur kommer arbetet påverka i området?

  • längs med Västra Hamngatan kommer endast ett körfält hållas öppet för trafik
  • hela parkeringen närmast pumpstationen kommer vara avstängd och laddstolpar för el-bilar plockas bort
  • en tillfällig pumpstation kommer installeras vid kajen under arbetets gång
  • tillfällig illaluktande luft kan kunna komma ut under arbetet
  • högre ljudnivå kan förekomma vissa dagar under januari månad, då ledningar borras under kajen ut i havet

Historik och resan vidare

Avloppspumpstationen vid Skeppsbroplatsen är en av Strömstads största pumpstationer som har tagit hand om avloppsvatten från stora delar av centrala Strömstad sedan 1959. Nu har pumpstationen gjort sitt och kommer få installerad större och kraftigare pumpar som kommer öka effektivitet och kapaciteten.

I den nya stationen kommer det installeras extra luftreningssystem, vilket kommer hjälpa till med att reducera lukt från stationen ytterligare.

Arbetet utförs av entreprenören NCC Sverige AB på uppdrag av Strömstad kommuns vatten- och avloppsavdelning.

Läs mer om projektet i sin helhet

Vi ber om överseende med de olägenheter som kan uppstå och tackar så mycket för tålamodet.

Tekniska förvaltningens vatten- och avloppsavdelning.


Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: