MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Tyck till om nya avfallsföreskrifter!

I samband med att Strömstads kommun inför matavfallsinsamling revideras avfallsföreskrifterna. Kommunen och har nu tagit fram ett förslag till nya avfallsföreskrifter. Du är välkommen med dina synpunkter!

Enligt Miljöbalken (SFS 1998:808) är varje kommun skyldig att upprätta en renhållningsordning som består av en avfallsplan och avfallsföreskrifter. Avfallsföreskrifterna är kommunens lagtext för avfallshanteringen. Föreskrifterna innehåller bland annat bestämmelser om hur avfall ska sorteras, förvaras och hämtas.

Avfallsföreskrifterna, med tillhörande sorteringsanvisningar, har fått ett lite annat upplägg och bland annat föreslås hämtning varannan vecka istället för varje vecka. Det finns också förslag på till viss del ändrade kriterier för slamtömning och hantering av slam.

Läs mer om vad som är nytt i förslaget, hitta handlingar för granskning och hur du lämnar synpunkter

Kontakt

Vid eventuella frågor om förslaget till nya avfallsföreskrifter i Strömstads kommun, kontakta

Maria Aronsson
Miljöstrateg
0526-194 08
maria.aronsson@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Isaksson

SIDANSVARIG: