Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Mats Brocker kommundirektör, Richard Holm näringslivsansvarig, Sara Arvenberg verksamhetschef gymnasiet och vuxenutbildningen, Henning Oleniusson och Malin Halvordsson KGH Customs Services, Lars Tysklind (L), Kent Hansson (S), Urban Holme Con-Form, Mats Granberg (S), Marie Edvinsson Kristiansen (M), Kristoffer Ekeroth Strömstadsbetong, João Escudeiro Benders. Foto: Anja Sonerud

Tillverkande industri i fokus för dialogmöte

Nyligen hölls ett dialogmöte mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och företagen. Mötet gav en bred bild av den tillverkande industrin i Strömstad och vilka möjligheter som ligger inom detta område framöver. Det belyste företagens perspektiv på tillväxt och potentialen för nya arbetstillfällen i Strömstad och norra Bohuslän – men även utmaningar som man gemensamt kan arbeta vidare med för att ytterligare främja tillväxten.

Värd för dialogmötet var företaget Con-Form med fabrikschefen Urban Holme. Deltog gjorde Ledamöterna Kent Hansson (S), Mats Granberg (S), Marie Edvinsson Kristiansen (M) och Lars Tysklind (L) samt kommundirektör Mats Brocker och tjänstepersoner. Medverkande företag var förutom Con-Form, KGH Customs Services, Benders och Strömstadsbetong.

Under dialogen diskuterades bland annat värdekedjor och synergieffekter inom tillverkning och logistik. Flera av företagen är i dagsläget i en tillväxt- och utvecklingsfas. För att kunna växla upp ställs stora krav på företagens effektivitet, hållbarhetsfokus och framtida rekryteringar. Företagen KGH Customs Services, Benders, Strömstadsbetong och Con-Form har olika affärsområden men delar flera faktorer. De erbjuder varor och tjänster på en marknad långt utanför kommunens gränser och bedriver verksamheter, lokalt såväl som globalt. Strömstads läge med Norge som närmsta granne och det faktum att kommunens gräns också utgör EU:s yttre gräns, skapar affärsmöjligheter och sprider marknadsriskerna. Det geografiska läget är ett styrkeområde som ger möjligheter till en stark gränsregional arbetsmarknad och bidrar till arbetstillfällen som är viktiga för Strömstads framtid.

Företagen presenterade nuläget i sina verksamheter och reflekterade över följdverkan av pandemin. Pandemin har resulterat i en ökad efterfrågan på varor och tjänster inom respektive bransch; tillverkning och logistik. Frågorna från kommunstyrelsens representanter och kommundirektör var många. Hållbarhetsarbete och rekryteringsbehov lyftes fram ur olika perspektiv. Hållbarhetsfrågor står genomgående högt på företagens agenda, att nå upp till den gröna omställningen var ett återkommande tema. Den potentiella nationella cementkrisen ruvar i bakgrunden, både företagen och kommunen följer utvecklingen.

Näringslivsansvarig Richard Holm, Utvecklingsarena Strömstads projektledare Anja Sonerud och gymnasiets och vuxenutbildningens verksamhetschef Sara Arvenberg fanns med för att presentera det omställnings- och utvecklingsarbete som sker i samverkan med näringslivet. Utvecklingsarbetet riktar in sig på att möta företagens utmaningar och kompetensförsörjningsbehov – detta genom samarbete med företagsfrämjande aktörer och utbildningsanordnare för att skapa förutsättning för tillväxt. Företagen välkomnade dialogen om samverkan mellan skola och näringsliv för att till exempel initiera utbildningar och introducera unga till branscherna, med målet att finna den kompetens som företagen efterfrågar.

Kort om företagen som medverkade i dialogmötet:

KGH, en del av Maersk Group, har specialiserat sig inom tullhantering, tulldeklarering och handelstjänster kring export-och importfrågor. Företaget har stadigt utökat sin verksamhet, med bland annat uppdrag kring Brexit-utträdet och dess implikationer. KGH etablerades 1963, koncernen har 1300 anställda och huvudkontoret finns i Göteborg, kontoret i Strömstad har drygt 200 anställda. Malin Halvordsson och Henning Oleniusson, kontorschefer i Strömstad respektive Svinesund, berättade att de under det senaste året rekryterat runt 40 personer och att tillväxten i företaget fortsätter vara stark.

Benders är en av de marknadsledande producenterna av betong- och naturstensprodukter i Norden. En av naturstensprodukterna är Bohusgraniten som har sitt ursprung från stenbrottet i Näsinge utanför Strömstad. Benders representeras av regionchef João Escudeiro, han lyfter fram graniten som en hållbar produkt och ett material med nära nog evigt värde. För att arbeta med graniten krävs ett stort hantverkskunnande hos stenhuggaren, men det behövs även kompetenser för att kunna styra de numera högteknologiska arbetslinjerna inom företaget. I takt med att koncernen breddar verksamheten och expanderar, krävs nya kompetenser. Därtill är det viktigt att hantverkskunnandet förs vidare till nya generationer.

Strömstadsbetong startades 1974, betongfabriken finns på norra Båleröd utanför Strömstad. Platschefen Kristoffer Ekeroth berättar att den uppfördes i samband med bygget av en gasplattform på 1970-talet. Sedan dess har företaget verkat, utvecklat och försörjt norra Bohuslän med betong - bland annat till större infrastrukturella projekt som nya Svinesundsbron, broar på motorvägsbygget E6 och ett stort antal vindkraftparker. Strömstadsbetong är leverantör av all ballast till Con-form och ingår, sedan en tid tillbaka i Thomas Betong AB.

Con-Form producerar skalväggar och plattbärlag som utgör stommen i ett flervåningshus eller en kontorsbyggnad. Con-Form ingår i en koncern med huvudsäte i Oslo. I Strömstad sysselsätter de idag 70 personer. Kunder finns i både Sverige och Norge. Con-Form har under senare år investerat i produktionsanläggningen för att uppnå högre kapacitet och utveckla en mer effektiv produktion. Byggsektorns efterfrågan på byggmaterial ger ökande orderstock långt framöver. I denna tillväxtfas blir kompetensförsörjningen avgörande för att nå framgång. Besöket avslutades med en rundvandring i Con-Forms tillverkningsfabrik där fabrikschefen Urban Holme visade alla produktionslinjer från designbordet till färdig produkt.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: