HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Tillsyn av alkoholservering kritiseras

Under förra veckan besökte kommunens miljö- och hälsoskyddsavdelning lokala restauranger för att följa upp regler i livsmedelslagstiftning, alkohol- och tobakslagstiftning. Kritik riktas nu mot kommunen för allt för sträng tillämpning av alkohollagen. Här berättar vi mer om hur tillsynsarbetet bedrivs.

I Strömstad är det Miljö- och byggnämnden som är ansvarig nämnd för uppföljning av regelverket. Regelbunden tillsyn och kontroll utförs av miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

I tider av vikande kundunderlag är det många restauranger som valt att minska antalet maträtter på menyn. För att få servera alkohol krävs dock enligt alkohollagen ett visst utbud på menyn. Vid aktuellt tillfälle gjordes tillsyn på flera verksamheter med serveringstillstånd, en restaurang uppfyllde inte kraven. För övriga fanns inget att anmärka på i fråga om utbud av maträtter.

- Vid all tillsyn diskuterar vi med verksamheterna om vi ser brister eller avvikelser som behöver åtgärdas, säger Mona Wrethman, chef för miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Ofta kan man lösa problemet direkt och vidta åtgärder, eller så återkommer vi för uppföljning vid ett senare tillfälle. Vid den aktuella tillsynen valde dock verksamheten som inte uppfyllde kraven att stänga.

Så kallade avvikelser mot lagstiftningen dokumenteras och kontrolleras vid nästa tillsyn. Företagen ges alltid rimlig tid att hitta lösningar som fungerar. Beslut om eventuell stängning eller indragning av tillstånd sker först efter upprepade avvikelser och tar vanligtvis bortemot ett år.

Följer myndigheternas råd

Platsbesök görs även för att följa upp Folkhälsomyndighetens direktiv om att skapa förutsättningar för att undvika trängsel.

– De flesta har löst åtgärderna på ett tillfredställande sätt, säger Mona Wrethman och fortsätter.

– Vi granskar den information som ges till gästerna, att man uppmanar och ger möjlighet för gästerna att hålla avstånd, att inte borden står för tätt eller att man inte placerar gästerna för tätt. Det är också viktigt att man bara har bordsservering, att det finns tillgång till handsprit, tätare städning och rutiner för personalen, förklarar avdelningschefen.

Beslutet om den förskrift som anger hur verksamheter med matservering ska agera för att undvika spridning av Covid-19 togs av Folkhälsomyndigheten i slutet av mars. Det gäller alla typer av verksamheter som serverar mat. Uppdraget kommer från Smittskyddsläkaren i Västra Götalandsregionen.

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: