MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Tack för ett gott samarbete under pandemin!

Idag höll Strömstads kommun sitt 98:e och sista stabsmöte med kommunens olika verksamheter för att samordna arbetet under pandemin. Stabsledare Peter Dafteryd, kommundirektör Mats Brocker och kommunstyrelsens ordförande Kent Hansson passade på att tacka för den uppslutning som varit kring krishanteringen under 2020/2021.

Beslutet att avrunda samarbetsformen hänger samman med avtagande smittspridning och ökad vaccineringsgrad. Det finns inga indikationer på att lättnaderna i restriktionerna tidigare i höst lett till ökad smittspridning i vårt område. Fortsatt försiktighet råder och många av kommunens verksamheter jobbar vidare med fokus på att värna riskgrupper och motverka spridning av coronaviruset. Beredskapen för åtgärder för att hantera eventuell ny smittspridning är god, en stor del av den lagstiftning som styr möjligheterna att reglera olika verksamheter finns kvar ännu en tid.

Tack till...

Vi passar på att tacka alla Strömstadsbor som följt restriktioner och rekommendationer, som vaccinerat sig och på så sätt bidragit till att hindra virusets framfart. Strömstad har haft ett förhållandevis lågt antal bekräftade fall i jämförelse med många andra kommuner. Ett tack riktas också till Västra Götalandsregionen och vårdcentralerna för god samverkan, som fortfarande pågår kring smittbekämpning och vaccinering av olika åldersgrupper. Ett tack förstås också till alla köpmän och verksamhetsutövare som hanterat restriktionerna med stort tålamod och tillförsikt, trots tuffa tider. Kommunens egna medarbetare som jobbat hårt och fortsätter att jobba för att begränsa risken för smittspridning i de olika kommunala verksamheterna förtjänar också ett stort tack.

Status och rapportering

Denna nyhet markerar starten på glesare rapportering om pandemin, givet att trenden av vikande smittotal fortsätter neråt. Enligt senaste rapporten för vecka 40 hade Strömstad ett bekräftat fall av covid-19. Du som vill hålla dig informerad om antal rapporterade fall av covid-19 regionalt och i vår kommun hittar det här på Västra Götalandsregionens vårdgivarwebb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Statusrapporter för kommunens verksamheter lämnas när behov finns. Just nu är vaccineringsgraden för fullvaccinerade Strömstadsbor över 16 år 77,8 procent. Våra äldre på särskilt boende har alla erbjudits en tredje dos vaccin, arbetet fortsätter nu med vaccinering av äldre som får hemtjänst och hemsjukvård. Medarbetare inom kommunal vård- och omsorg fortsätter att arbeta med skyddsutrustning i kontakter med sköra äldre på boenden och i andra verksamheter.

Inom grundskolan arbetar barn- och elevhälsan i samarbete med vårdcentralerna, under denna vecka och nästa, med att vaccinera barn i åldern 12–15 år i Strömstad kommun. Vaccinering sker på skolan. Samtycke från vårdnadshavare krävs, information och blanketter har skickats med barnen hem från skolan.

Kommunens information kring coronapandemin finns fortfarande kvar och nås från startsidan (stromstad.se).


Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Isaksson

SIDANSVARIG: