KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Illustration av en man som sitter och svarar på frågor i kommuncenter.

Strömstads kommun hamnar återigen högt i ny servicemätning!

Fjärde plats i landet när det gäller bemötande via telefon – det är inte dåligt! Där hamnar Strömstads kommun i SKR:s servicemätning 2024 som mäter människors upplevelse av bemötandet när de kontaktar kommunen.

När det gäller upplevelsen av hur enkelt det är att få hjälp via telefon hamnar vi på en sjunde plats.

Drygt 80 kommuner deltog i årets servicemätning som genomförs av SKR (Sveriges Kommuner och landsting), vilket är fler än förra servicemätningen 2022. Strömstads kommun deltar i mätningen vart annat år. Betygen är till och med högre än för två år sedan, då Strömstad hamnade allra högst i topp. Det innebär att vi har förbättrat vår servicenivå ytterligare, men i år är konkurrensen större och flera kommuner har förbättrat sin servicenivå.

Servicemätningen innebär att den som ställt en fråga till kommunen fick en uppföljande fråga per sms eller e-post om hur man uppfattat kontakten. Majoriteten av de som valde att svara på minienkäten var alltså mycket nöjda med bemötandet från personalen och upplevde det enkelt att få svar på sin fråga.

Personerna som betygsatt har varit i kontakt med kommunvägledare i kommuncenter eller direkt med personal i verksamheterna.

Läs mer om undersökningen och se resultaten här: Resultat servicemätning 2024 | SKR Länk till annan webbplats.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: