MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Strömstads kommun fortsätter med hållbart och hyggesfritt skogsbruk

I tekniska förvaltningens uppdrag ingår att utreda om hyggesfritt skogsbruk fungerar och är ett långsiktigt hållbart sätt att sköta kommunens skog. På de ställen där kommunen hittills kört med hyggesfritt skogsbruk – det vill säga rensat och tagit bort nedsatta och klena träd istället för att kalhugga – har det fungerat mycket bra.

Strömstads kommun äger 800 hektar skog och har delat upp skogarna i 17 skogsbruksområden. För varje område finns en plan för hur skogen ska skötas. Enligt en grön skogsbruksplan ska 5 procent av skogen avsättas till naturvårdsinsatser. I Strömstad ligger den siffran på 15-20 procent. För att komma fram till ett bra sätt att sköta skogen och planera framåt har kommunen bland annat samarbetat med Naturskyddsföreningen. Sedan ett antal år tillbaka har kommunen gått in för att låta bli att göra kalhyggen där det är möjligt.

– Våra skogar här i Strömstad växer bra! Historiskt sett har det inte funnits så mycket skog i Strömstad. Under första halvan av 1900-talet började man plantera granskog vilket resulterat i en ganska ensidig skog. Inriktningen har på senare år varit att få en blandad löv- och barrskog med träd i olika åldrar, vilket är det bästa för att skapa biologisk mångfald. Det finns idag också en del skyddsvärd skog i kommunen som ska lämnas helt orörd, säger Conny Hansson som är chef för gata och park inom Strömstads kommun.

Strömstads kommun upphandlar en skogsentreprenör vart fjärde år och samarbetar just nu med Moelven Skog AB som hjälper till med skogsbruket enligt skogsbruksplanen.

– Erfarenheten från den senaste tidens hyggesfria förfaranden gör att vi gärna vill göra skogsbruksplanen ännu mer miljöinriktad. Vårt mål är att öka våra naturvårdsinsatser för varje femårsperiod, säger Conny.

Du kan se ett exempel på hyggesfritt skogsbruk vid motionsspåren vid Erlandseröd, där de friska träden står kvar, men en del har behövt fällas under vintern/våren bland annat på grund av rötangrepp.

Strömstads Tidning har tidigare skrivit om kommunens hyggesfria skogsbruk. Läs artikeln här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På bild: Conny Hansson, chef för gatuavdelningen som även står för underhåll av skog och grönytor.


Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Isaksson

SIDANSVARIG: