HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Starkt ekonomiskt resultat 2019

Kommunens årsredovisning för 2019 är nu godkänd av kommunfullmäktige. Här redovisas ett resultat enligt balanskravet om 60,4 miljoner kronor. Reavinster för finansiella tillgångar, överskott i nämnderna liksom fler passagerare inom färjetrafiken ger intäkter vilket påverkar resultatet positivt. Dessutom gynnas resultatet av fortsatt låga räntekostnader.

Det går bra för Strömstads kommun även om vi samtidigt behöver hushålla med resurserna. Det goda resultatet 2019 behövs för att klara investeringstakten och minskar behovet av låneupptagning.

Kommunen når inte alla sina ekonomiska mål, andelen av investeringarna som finansieras av eget kapital behöver öka för att uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi. Budgeterat resultat för året var 33 miljoner kronor.

Läs årsredovisningen för 2019PDF

kontakt

Ekonomiavdelningen

Ekonomichef
Carsten Sörlie
0526-192 02
carsten.sorlie@stromstad.se

Besöksadress:
Norra Bergsgatan 23

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: