HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Snart börjar skolan!

Måndag 17 augusti är det dags för skolstart för grundskolan och gymnasiet. Detta läsår kommer skolstarten och vardagen i skolan att vara lite annorlunda än vanligt.

Även om både grundskolan och gymnasiet kommer att ha undervisning på plats i skolorna är det viktigt att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minimera riskerna för smittspridning av Corona.

Viktigt att följa alla råd

Du som vårdnadshavare, prata med ditt barn och påminn hur viktigt det är att var och en gör vad man kan för att minska risken för smittspridning.

  • Tänk på hur du hälsar. Det är förstås roligt för många att återse sina skolkompisar, men undvik kramar och närkontakt. Att hålla avstånd är något av det viktigaste när det kommer till att bromsa smittspridningen. Visst finns det andra sätt att hälsa på? Armbågshälsningen eller någon variant med fötterna. Det finns gott om utrymme för kreativitet!
  • Hur tar du dig till skolan? Om det är möjligt - undvik att åka buss till skolan om det finns risk för trängsel på bussen.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
  • Stanna hemma om du är sjuk. Detta gäller även om man känner av milda symtom, ta det säkra före det osäkra, stanna hemma.

Vad gör skolan för att minska riskerna?

Några av de åtgärder som görs är att alla skolor har utökat sin städning, höstens föräldramöten ersätts med skriftlig kommunikation, lektioner utomhus prioriteras när det är möjligt, bänkar och stolar ställs isär, påminnelser om att hålla avtånd och att tvätta händerna. Att du som förälder till barn i de yngre åldrarna inte kan vara med ditt barn på skolan under första skoldagen är också det en säkerhetsåtgärd.

Vid eventuellt personalbortfall

Det är sannolikt att alla är mer utsatta för smitta under semestertider då vi reser mer samt träffar släkt och vänner i större omfattning och även när vi återkommer till arbetsplatsen. På grund av rådande omständigheter och att skolan noga följer folkhälsomyndighetens föreskrifter, gällande att personalen stannar hemma vid minsta symtom, så kommer delvis annan personal än ordinarie att hålla i undervisningen vid våra skolenheter. För att bibehålla trygghet för eleverna kommer rektorerna i största möjliga mån att omfördela personal inom skolenheten vid frånvaro.

Tider för start

Vårdnadshavare får info från respektive skola. Så här ser det ut för några av skolorna:

Koster skola

Alla elever är välkomna kl 8:00.

Mellegården skola

Alla elever börjar kl 8:00. Samling i respektive klassrum.

Rossö skola

Eleverna börjar kl 8:05.

Skee skola

Alla elever börjar kl.8:15. De träffar sin respektive lärare på skolgården för att sedan gå till sitt klassrum.

Valemyrskolan

Alla elever börjar kl 8:15.

Strömstiernaskolan

Alla elever börjar 8.40 och slutar 13.30.
Mer information finns på skolans webbsida i veckobreven för respektive arbetslag.

Strömstad Gymnasium

Årskurs 1: SA, EK, HA, BA, EE
Start kl 8:40 i aulan.

Årskurs 1: NA, TE, IM, Sprint, Lärling
Start kl 8:40 i matsalen.

Åk 2 och åk 3
Start i respektive klassrum, enligt anslag på skolan samt hemskickad information.

Rubrik

Text

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: