HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Personal vid Bygglovsenheten, Strömstads kommun.

Snabbare besked om bygglov!

Att söka om bygglov i Strömstads kommun behöver inte vara en lång historia! Färsk statistik visar att handläggningstiden från det att en komplett ansökan är inlämnad tills dess att besked lämnas i snitt är mindre än sex veckor. Lagkravet är att bygglovsbesked ska lämnas inom tio veckor.

- Det känns väldigt roligt att vi nu kan se resultatet av vårt arbete för att korta handläggningstiderna för bygglov, säger verksamhetsansvarig för bygglovsenheten Ronny Andersson som nyligen informerade om arbetsgång och taxa kring bygglov för kommunfullmäktiges ledamöter.

Flest positiva beslut

Under ett år får kommunen in strax under 400 ansökningar om bygglov. Statistik över beslut om förhandsbesked, bygglov och attefallshus hittills i år visar att det tagits drygt 190 positiva beslut medan 15 ansökningar har fått avslag.

Bedömningen av om man får bygga eller inte är lagstyrd och följer, utöver lagstiftningen, de så kallade fördjupade översiktsplaner som finns för olika kommundelar. Här beskrivs hur kommundelen är avsedd att utvecklas och vilka områden som inte ska bebyggas med hänvisning till exempelvis natur- eller kulturmiljövärden. Tanken är att nya bostäder ska växa fram i utpekade ”utvecklingsområden för ny bebyggelse”.

- Exploateringstrycket är högt på en attraktiv kommun som Strömstad, särskilt i kustområdet, säger översiktsplanerare Björn Richardsson. Det är viktigt att bebyggelse och annan efterfrågan på mark styrs så att vi kan bibehålla de kvaliteter som gör att vi vill bo i och besöka Strömstad även i framtiden.

Bättre rutiner

Bättre rutiner och processer, bibehållen personalstyrka och utökad information till sökande har bidragit till att tiden för handläggning av bygglovsansökningar minskat. Men bakom den snabbare bygglovsprocessen ligger även ett flerårigt, målmedvetet arbete med översiktsplaner.

– Planerna är mer kända idag och vägleder allmänheten i var man kan bygga och inte, säger Björn Richardsson. Det gör i sin tur att de ansökningar om förhandsbesked och bygglov som kommer in till kommunen i allt högre grad följer riktlinjerna och att avvägningen mellan enskilda och allmänna intressen blir enklare. I bästa fall är den redan gjord i översiktsplanen.

I bild: Lene Lima, Magnus Hagelberg, Ronny Andersson och Hans Bernholdsson, bygglovsenheten, Strömstads kommun.

Mer om kommunens fördjupade översiktsplaner

Mer om ansökan om bygglov

Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: