HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Skolinspektionen ger Strömstad Gymnasium tumme upp efter vårens distansundervisning!

Enligt en granskning som Skolinspektionen gjort har Strömstad Gymnasium lyckats bra med att behålla kvalitén på undervisningen under coronapandemin.

Skolinspektionen har genomfört en granskning av 100 slumpvis valda skolor i hela landet utifrån det rådande läget med pandemin och den inverkan vårens distansundervisning haft på elevernas utbildning.

Skolinspektionen har genom intervjuer med rektor och ett urval av elever granskat:

  • hur rektorer följt upp och planerat framåt mot bakgrund av distansundervisningen,
  • hur skolan har kunnat ge stöd och stimulans till elever vars kunskapsutveckling påverkats negativt av distansundervisningen,
  • hur skolan organiserat och planerat inför läsåret 2020/21 med anledning av pandemin.

Inte på någon av punkterna fann Skolinspektionen att skolan behövde några särskilda rekommendationer eller vidta förbättringsåtgärder.

Här är några exempel på vad som kom fram från intervjuerna:

”Lärarna har haft löpande diskussioner med eleverna om hur de har uppfattat distansundervisningen och blev allteftersom mer flexibla i undervisningen.”

”Vi hade vissa problem med tekniken i början som löstes efterhand.”

”Många tyckte det var både stressigt och tråkigt med distansundervisning men lärarna försökte på olika sätt att underlätta situationen.”

”Elevhälsan har funnits till hands om det fanns behov och studie- och yrkesvägledare om man behövde hjälp att planera och organisera studierna.”

”Det har varit problematiskt att genomföra APL (arbetsplatsförlagt lärande) och praktiska moment i utbildningarna, men det kommer att kompenseras under höstterminen 2020 och vårterminen 2021.”

”Skolan har inte noterat ökad elevfrånvaro under tiden för distansundervisning.”

”För att variera undervisningen och öka motivationen genomfördes under vårterminen, en del lektioner utomhus. Det har också fortsatt under hösten och ett uteklassrum har iordningställts på skolgården.”

Bild: Läraren Jonas Lind på Strömstad Gymnasium håller i en fysiklektion (mars 2020)

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Isaksson

SIDANSVARIG: