HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-16:30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommuncenter@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Säker på cykel och till fots i centrum i sommar

Strömstads centrum ska vara attraktivt för både boende, besökare och för de som bedriver verksamhet här. Inför sommaren planeras en rad mindre justeringar för bättre framkomlighet och en god stadsmiljö. Ta del av förslagen och tyck gärna till.

De nu aktuella justeringarna ska genomföras med start i början av maj och slutföras före midsommar.

Öppna bildspelet och ta del av planerade åtgärder.PDF (pdf, 3.1 MB)

Aktuella justeringar:

  • Kantsten runt träd tas bort för ökad tillgänglighet/användbarhet av gångstråket längs Strömsån.
  • Fler pollare för cykelparkering i centrum uppförs utanför Lekia.
  • Busskuren och hållplatsen vid nedre bron (utanför Lekia) tas bort, här skapas istället tre nya parkeringar.
  • Dagens fem meter långa parkeringar utanför ICA förlängs till sex meter för att fordon enklare ska kunna ta sig in och ut ur parkeringsfickan med förväntad mindre störning av trafikflödet förbi torget.
  • P-plats för funktionsnedsatta vid apoteket flyttas en halv billängd västerut för att underlätta vänstersväng för tyngre fordon från Västra Klevgatan.
  • Refug utanför tobaksvalvet tas bort för att skapa fler parkeringar.
  • Busshållplats vid torget förlängs cirka två meter och kantsten i framkant tas bort för enklare avfärd för buss sommartid.
  • Cykelstråket förbi torget och längs norra Hamngatan markeras upp som gemensam gång-och cykelväg.

Tyck till!

Att löpande anpassa och förbättra i stadsmiljön ingår i tekniska förvaltningens uppdrag. Men vi är många som bidrar till ett attraktivt centrum!
Har du synpunkter eller ytterligare förslag till förbättringar är du välkommen att skicka ett mail till vår tekniska förvaltning. Märk ditt mail med ”Centrum2019” och skicka det till tn.diarie@stromstad.se. Vi vill ha ditt inspel senast 6 april.

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2019-03-28, Maj Gilberg

SIDANSVARIG: