HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Restaurang förlorar alkoholtillstånd

En restaurang i Strömstad förlorar sitt serveringstillstånd efter att trots tillrättavisning inte ha anpassat sin verksamhet till de bestämmelser som gäller för servering av alkohol enligt alkohollagen.

Brist på kontroll över alkoholserveringen ligger till grund för beslutet. Bristerna ses som allvarliga och handlar bland annat om att verksamheten inte haft tillräckligt med ordningsvakter, misstanke om överservering, servering till underåriga.

- Det är alltid tråkigt att behöva återkalla ett tillstånd som är viktig för verksamheten, men lagen gäller, säger Peter Sövig, ordförande i mbn. Med anledning av att varning tidigare har tilldelats och de brister som föreligger, så kan inte annan påföljd än återkallelse av serveringstillståndet komma i fråga.

Bakgrund

Enligt 8 kap 20 § i alkohollagen ska ansvarig personal vid server av alkoholhaltiga drycker se till att måttfullhet iakttas och att störningar på grund av oordning eller onykterhet undviks. Vidare framgår det i 3 kap. 5 § i alkohollagen, att försäljning av alkoholhaltiga drycker ska skötas på ett sådant sätt att skador i möjligaste mån förhindras och att den som tar befattning med försäljning av alkoholdrycker ska se till att nykterhet och ordning råder på försäljningsstället.

Ärendet kring den aktuella restaurangen inleddes i januari 2020 då polis påtalade att det inte fanns tillräckligt med vakter i verksamheten. En utredning inleddes vilken visade att det hade funnits stora brister i verksamheten efter att ny ägare tagit vid 2019. I mars 2020 tilldelades verksamheten därför en varning.

Ny utredning om eventuell tillsynsåtgärd öppnades 20 juni då brister påträffats vid tillsyn i samband med ett tillsynsbesök. Utredningen visade fortsatt och liknande brister i verksamhetens kontroll över servering av alkoholhaltiga drycker.

Aktuellt beslut ska inte kopplas samman med den tillsyn som görs enligt smittskyddslagen under Covid-19, utan har sin grund i Alkohollagens bestämmelser.

Rubrik

Text

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: