HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Rätt och fel om studieresultat och möbler

Just nu uppmärksammas skolresultaten i några grundskolor samt förekomst av hot och våld i klassrum i lokal media. Beskrivningen är dessvärre onyanserad, en påminnelse till alla om att alltid vara nog med källan och se till att få med hela bilden innan slutsatser dras.

Lokal media uppmärksammar just nu studieresultat och skolsituationer i Skee skola och på Valemyrskolan. Tyvärr förekommer felaktig fakta i aktuella artiklar. Barn- och utbildningsförvaltningen förklarar:

Ett fortsatt jobb med skolresultaten

Det stämmer att skolresultaten för åk 6 har varit betydligt lägre under våren 2020 för några skolenheter, jämfört med tidigare år. Detta är inte acceptabla resultat, därför har de aktuella skolorna tagit fram handlingsplaner och genomför insatser i de klasser där man kan se att det finns behov av stöd. Det har bland annat handlat om utökad personaltäthet, elevhälsoinsatser samt gemensam kompetensutveckling i specialpedagogik riktad till samtliga pedagoger vid Strömstads skolor. Detta beskrivs ingående i det material som ställts till förfogande av förvaltningen och verksamhetschef.

Felaktigt om möbler

I en artikel fokuseras ”Skee skolas möbelstrategi” som ett led i arbetet för att hantera stökiga och till och med hotfulla situationer i klassrummet. En källa gör gällande att skolan "köpt in tyngre möbler som elever inte förväntades kunna kasta på varandra". Citat: ”Först hade vi vanliga låga bänkar och stolar men de vältes, kastades och slogs med. Då fick vi höga stolar och höga bänkar med lock som vägde hur mycket som helst, säger eleven (artikel 2020-10-14)”.

Rätt är att när eleverna går över från åk 3 till åk 4 får man nya skollokaler och i dessa lokaler finns en annan typ av bänkar, stolar som är lite högre. Men skolan har inte köpt in några tyngre möbler, bänkar, stolar eller bord till Skee skola. När den nya skolbyggnaden invigdes läsåret 2018/2019 möblerades den med vanliga möbler, samma typ som finns i övriga klassrum. Uppgiften om "möbelstrategi", som även Skolverket kommenterar i aktuell artikel, bygger därmed på felaktiga uppgifter.

Missförstånd om utrymnings- och inrymningsplaner

Det berättas också om instruktioner för elever att vid hotfulla situationer ta skydd under bänkar. Rätt är att sådana instruktioner finns i händelse av ett reellt hot mot skolan, inte att detta är ett led i att skydda enskilda elever vid en stökig situation i klassrummet.

Efter de skolattentat som ägt rum både internationellt och nationell har det kommit krav på samtliga skolor i Sverige att både ta fram så kallade utrymnings- som inrymningsplaner. Den första typen av plan handlar om att snabbt få ur eleverna från lokalerna vid brand etc. Den andra planen avser hotsituationer som kan uppstå inne i lokalen och där det inte är lämpligt att låta eleverna lämna lokalen. Då samlas man i utpekade rum med instruktion om att lägga sig ner på golvet, dra ner rullgardiner, stänga av mobiler etc.

Dessa planer har inte, såsom anförs, något att göra med bråk i ett klassrum utan hänger samman med regler för samtliga Sveriges skolor. Däremot fanns det under en period 2019/20 externa hot riktade mot enskild pedagog på Skee skola, vilket gjorde att inrymningsplanerna fick extra fokus.

Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: