Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Rätt och fel om insamling av matavfall

Varmt och fuktigt väder betyder ökad risk för dålig lukt och flugor från matavfall. Klagomål och synpunkter förs just nu fram på olika håll i sociala medier. Här reder vi ut missuppfattningar och tipsar om hur problem kan minskas samt svarar på de vanligaste frågorna som kommer in till kommunen.

Strömstads kommun samlar sedan i början av 2023 in matavfall från hushåll, flerbostadshus och företag. Sedan starten har 280 ton matavfall samlats in och skickats till en rötgasanläggning i Borås. Matavfallet används både till biogas och biogödsel och motsvarar en körsträcka om 56 000 mil med en biogasbil. Det är alltså ett klimatsmart och effektivt sätt att ta vara på energin i matavfallet och ett mål med kommunernas insamling av matavfall.

Systemet för insamling i Strömstads kommun är detsamma som i de flesta av Sveriges kommuner med separata kärl för matavfall och restavfall. Tömning sker var fjortonde dag hos enskilda hushåll, precis som i de flesta andra kommuner.

Den här tiden på året krävs det lite mer av oss för att minska uppkomsten av dålig lukt och flugor från matavfallet. Problemen visar sig vara avsevärt lindrigare på de ställen där allmänna råd kring sorteringen av matavfallet följs.

Tips för att minska problemen med dålig lukt och flugor från matavfallet:

  • Stäng varje matavfallspåse ordentligt genom att vika ihop kanten flera varv.
  • Låt blött matavfall rinna av innan du lägger det i påsen.
  • Lägg lite hushållspapper eller tidningspapper i påsen.
  • Använd dubbla påsar om påsen blir för blöt.
  • Skölj räkskal och fiskrens i kallt vatten eller förvara det tillfälligt i en påse i frysen innan du lägger det i kärlet.
  • Ställ kärlet på en skuggig plats utomhus.
  • Rengör kärlet emellanåt.
  • Att stryka lite ättika inuti kärlet kan hjälpa att hålla lukt och flugor borta.

Om kärl i flerbostadshus
Ventilationshålen på matavfallskärlen för enskilda bostäder är till för att det ska komma in luft i kärlet och hålla det torrare. Därför är det bra om kärlet får stå på en luftig plats. Flerbostadshus har däremot täta matavfallskärl eftersom de oftast står inomhus. Där är det också viktigt att de boende följer råden. Ytterligare en lösning kan vara att fastighetsägaren väljer ett renhållningsabonnemang med tätare hämtningsintervall.

Mer information finns bland våra samlade frågor och svar om matavfallsinsamlingen

För- och efterarbete
Före matavfallsinsamlingen inleddes har Strömstads kommun tagit del av erfarenheter från andra kommuner. Införandet föregicks också av en testperiod i Skee och i Tången- och Myrenområdet. Information om hur avfall från hushållen ska sorteras har lämnats till hushåll och flerbostadshus under våren.

Vi jobbar på att optimera hämtningen av avfall och anpassa vägledningen till hushåll, delvis utifrån synpunkter och klagomål från invånare. Kommunen vill att hanteringen av avfall i Strömstad ska ske på ett så hållbart sätt som möjligt både för miljön och invånarna och är fortsatt öppen för förbättringsförslag. Skicka gärna in dina synpunkter till kommuncenter@stromstad.se.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Isaksson

SIDANSVARIG: