MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Ingen hotbild mot Strömstiernaskolan

Uppdaterad information 2021-10-26 kl 21.09

Polisen är nu tydlig med att det inte föreligger någon hotbild mot Strömstiernaskolan. Det meddelades under tisdagens informationsmöte för vårdnadshavare.

Under tisdagskvällens informationsmöte för vårdnadshavare med elever på Strömstiernaskolan berättade skolan om hur man jobbar förebyggande mot hot och våld. Information gavs också om de åtgärder som sattes in efter fredagens hot mot skolan.

På mötet deltog polis, elevhälsa och socialtjänst. Polisen gav en tydlig bild av händelseförloppet och meddelade sin slutliga bedömning - att det inte föreligger något hotbild mot skolan.

Beslutade trygghetsskapande insatser kvarstår vid Strömstiernaskolan under veckan. Skolpsykolog och kurator bistår med stöd och samtal vid oro hos elever och personal. Väktare kommer att finnas på plats.

Insatser utvärderas

Skolledning kommer tillsammans med samtliga aktörer genomföra en utvärdering av de åtgärder som genomfördes i samband med hotet. Syftet är att identifiera brister och möjliga förbättringar i hanteringen. Vårdnadshavare har påtalat behov av och önskan om snabbare information, därför blir det viktigt att se över hur sådan kan snabbas upp samtidigt som informationen behöver vara verifierad av berörda aktörer.

Om beredskap inom skolan

Strömstads skolor tar starkt avstånd från alla tecken på våldsyttringar. Den som får kännedom om eventuella hot uppmanas att alltid rapportera dessa. Tillsammans skapar vi trygghet och säkerhet i vår verksamhet!

Det är naturligt att ett uttalat hot skapar oro och väcker frågor. Då är det viktigt att veta att det finns beredskap inför hot och våld vid Strömstads skolor. Respektive skola har en krisplan som är känd av alla medarbetare. Krisplanen beskriver både hur man som medarbetare ska agera vid exempelvis hot om våld, utrymning och inrymning. Utrymning tränas flera gånger per läsår med eleverna och utvärderas därefter.

Inrymning är en metod som kan användas i en akut fas vid våld, eller hot om våld, om till exempel en gärningsperson skulle befinna sig i eller utanför skolans lokaler. Inrymning innebär att elever och personal tar skydd enligt en i förväg bestämd instruktion. Inrymningsplanen är känd av alla medarbetare vid respektive skola.

Vid hot om våld tas alltid omedelbar kontakt med polis och kommunens säkerhetsskyddschef, vartefter åtgärder vidtas utifrån behov.

Kontakt

Eva Eriksson, verksamhetschef. Tel 0526-194 97, eva.eriksson@stromstad.se

Frågor från media:

Maria Kvarnbäck, kommunikationschef, 072-145 31 01.


Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: