MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Överklagar norskt beslut om muddring i Idefjorden

Miljö- och byggnämnden i Strömstads kommun överklagar Statsforvaltaren i Oslo og Vikens beslut om att ge tillstånd till muddring i Idefjorden. Skälet är risken för negativ påverkan i fjorden, i kust- och havsområden utmed kusten samt i Kosterhavets nationalpark.

Muddring i Idefjordens bottnen anses medföra hög risk för att miljöfarliga ämnen sprids. Gifter har lagrats in i fjordens bottensediment under 1900-talet när pappersmassa tillverkades med miljöskadliga produktionsmetoder vid pappersbruket i Halden.

Beslutet att överklaga tillståndet är fattat av Miljö- och byggnämnden efter dialog med kommunledningen. Då tidsfristen varit kort ber kommunen Stadsförvaltaren om anstånd att utveckla överklagan till den 28 oktober 2021. Markeringen är dock tydlig. Kent Hansson, kommunstyrelsens ordförande:

- Vi är djupt oroade över konsekvenserna av de åtgärder som planeras. Vi är också kritiska till processen som föregått tillståndet där Strömstads kommun fått remisser med kort tidsfrist. Det visar sig också att Länsstyrelsen inte fått del av handlingarna. Det är anmärkningsvärt med tanke på nationalparken som börjar vid Idefjordens mynning.

Havsområdet utanför Idefjorden där Kosterhavets nationalpark ingår, finns sedan tidigare med i EU:s nätverk av särskilt värdefulla naturområden, Natura 2000.

Utbyggnadsplaner bakom tillstånd för muddring

Bakom planerna på muddring i Idefjorden står företaget Nexans som vill bygga ut sin verksamhet i Halden. Ny djuphamn och ökad tillgänglighet i farleden är viktiga delar för att detta ska bli möjligt.

- Det är positivt med expansionsplaner och nya arbetstillfällen i närområdet, men planerna på djuphamn betyder att man vill ta emot större och mer djupgående fartyg, konstaterar Kent Hansson. Det förhindras idag av de upphöjningar i bottnen (trösklar) som finns vid inloppet till Idefjorden.

- Vår oro är att man genom planerade åtgärder, där stora ekonomiska intressen står på spel, kommer att sätta press på myndigheter för att få tillstånd att ta bort trösklarna. Om trösklarna sprängs bort ökar risken ytterligare för att de föroreningar som idag finns på Idefjordens botten sprids längs kusten. Det vore en miljöskandal som vi till varje pris måste hjälpas åt att förhindra.

Kontakt:

Kent Hansson, kommunstyrelsens ordförande, Strömstads kommun, tel 0526-191 20, 070-3427591, kent.hansson@stromstad.se

Sven Swedberg, naturvårdsdirektör, Länsstyrelsen Västra Götaland, tel 010-22 44 712, 0701-80 50 79, sven.swedberg@lansstyrelsen.se


Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: