MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Omställningskontor startar 1 februari 2021

Strömstads kommun beviljas investeringsstöd från Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen till planerat omställningskontor. Staten satsar därmed cirka 3,5 miljoner kronor på omställning av arbetsmarknaden och lokal utveckling post-corona. Kommunens insats är 500 000 kr.

Det nya Omställningskontoret ska lokaliseras till den tidigare sjukhusfastigheten (Pilen 5), och öppnar preliminärt den 1 februari 2021. Sedan tidigare har arbetet beviljats 600 000 kr för uppstart. 

Omställningskontoret ingår i en satsning till stöd för enskilda och företag som drabbats av effekter av coronapandemin. Satsningen kallas ”Kraftsamling”, ett samlingsnamn som rymmer även andra projekt i syfte att hitta ny kurs för enskilda och företag i coronakrisens spår. Omställningskontoret ska underlätta för arbetssökande Strömstadsbor att hitta vägar till nytt jobb eller studier. Det ska också hjälpa företag till omställning och utveckling framåt.

Robust arbetsmarknad är målet

Omställningskontoret ska bidra till framväxten av en mer robust lokal arbetsmarknad. Redan under våren 2021 inleds arbetet med att identifiera och starta utvecklingsverksamhet (”utvecklingsnoder”) i samarbete med näringslivet och lämpliga utbildningscentra. Via kunskapsuppbyggnad, försöksverksamhet och utbildning ska omställning och nyföretagande inom områden där potential för utveckling och nya arbetstillfällen främjas. Exempel är maritima näringar och e-handel/spedition i samarbete med lokala företag och regionala lärcentra. Ambitionen är dels att hjälpa lokala näringslivet med affärs- och kompetensutveckling, dels att skapa förutsättningar för etablering av nya branscher och företag. Andra projekt med syfte att stödja näringslivet är:

  • BID – Business Improvement District – stärkt samarbete med näringslivet för platsutveckling
  • Fyrbodal Modul 5 – kartläggning av kompetensbehov relativt lokalt/regionalt utbildningsutbud som grund för nya fortbildningsmöjligheter

Nuläge och finansiering

I dagsläget pågår rekrytering av personal till omställningsverksamheten. Kontoret ska bemannas av dels en vuxenutbildningscoach som arbetar med utbud av fortbildning i olika former, dels en arbetsmarknadscoach som tillsammans med kommunens Arbetsmarknadsenhet ger stöd till de som har utmaningar på arbetsmarknaden samt dels en företagscoach som stödjer lokala företag i samarbete med kommunens näringslivsfunktion.

Omställningskontoret är resultatet av ett samarbete mellan ett flertal offentlig organisationer och Strömstads Kommun. Total kostnad för satsningen är fyra mkr varav lejonparten är statliga medel via Tillväxtverket och Regionen. En mindre del finansieras av kommunen själv. Denna initiala finansiering är tänkt att klara de första 18 månaders projektbudget (personal, drift och lokalhyra). Omställningskontoret ska inom sitt uppdrag utreda finansieringsmodell för framtida utvecklingsarbete i noder. Delfinansiering via EU:s utvecklingsfonder, nationella medel för lokal tillväxt och omställning blir viktiga källor, även kommunen kommer att behöva budgetera för insatser.

Detta gör kommunen redan

Motståndskraft och förändringsvilja är viktigt i det gemensamma arbetet för att stärka Strömstads företag och arbetsmarknad. I fokus just nu står arbetet för att bilda ett omställningskontor med syftet att hjälpa enskilda och utsatta företag genom coronakrisen.

Strömstads kommun ger sedan tidigare stöd till enskilda som har särskilda utmaningar på arbetsmarknaden. Via vår vuxenutbildning tar sig varje år hundratals personer vidare mot nya jobb – nu med öppet sök i alla kommunerna i norra Bohuslän. Tillsammans med andra aktörer i regionen arbetar vi för att förbättra möjligheterna för företag att utveckla sina affärsidéer och fortbilda personal. Vi etablerar en näringslivsfunktion och jobbar i nätverk för samråd med lokala företag, samt anställer projektmedarbetare, projektledare och arbetsmarknadskonsulent som bland annat ska jobba mot målet att öka sysselsättningen i Strömstad.

Här har vi samlat info för dig som söker jobb

Här har vi samlat info för dig som behöver ställa om ditt företag


Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: