Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Om nya arbetstidsregler, resurspass och utmaningar för omsorgsverksamheten

Just nu krävs det lite mer av medarbetare inom omvårdnad. Utmaningen handlar om att ”räcka till” i spartider och om svårigheter att rekrytera. Samtidigt pågår en omställning till nya regler om dygnsvila som påverkar schemaläggningen. Framöver väntar ett ökat vårdbehov. Häng med på ett kort platsbesök på Jägarens särskilda boende.

Det är influensatider och Jägaren har haft en period med sjukfrånvaro bland personal, berättar enhetschef Kina Emanuelsson som samlat några medarbetare för en pratstund i personalrummet i nedre plan på Jägaren. Runt bordet sitter förutom Kina Emanuelsson även undersköterskorna Elisabeth, Katarina och Zaneta (skyddsombud). Samtalet handlar om frågor i luften just nu:

Lagstiftningen med krav på att alla ska ha minst 11 timmars dygnsvila (EU-regel) syftar till att skydda medarbetare och se till att alla får sin dygnsvila. Hur har det uppfattats?

- Blandat kan man säga. Byten av pass för att till exempel få en längre, sammanhängande ledighet kring helger är idag svårt att få till. Men det finns sätt att hantera de nya kraven, man behöver vara envis och lösningsinriktad. För de som bara vill jobba dagtid alternativt kvällstid är önskemålen svårare att infria.

Vad är skillnaden mot tidigare?

- Flexibiliteten har minskat. Vi försöker samarbeta och prata med varandra när vi behöver byta, hittills har det gått bra. Men det är inte lika lätt som tidigare och schemat är låst för många byten.

Kan man vara delaktig i schemaläggningen?

- Ja till viss del, vi får ett grundschema från bemanningscentralen, där medarbetarna till sedan kan önska pass och vid behov byta med kollegor inom ramen för reglerna om dygnsvila.

Så kallade resurspass har funnits länge, men lyfts ofta fram i kritiska ordalag – varför?

- De skapar en ovisshet – man vet inte vart man hamnar på dessa pass och man vet inte vem man ska jobba med. Det största steget tycker vi är att växla mellan boendena och hemtjänsten och omvänt.

- Vi har cirka fyra resurspass på ett tioveckorsschema. För Jägarens personal har resurspassen hittills i stort sammanfallit med vikariebehov på det egna boendet. Resurspassen har därför förlagts till den egna enheten, och arbetspass på annan enhet har därför varit sällsynta.

Hur behöver man tänka som anställd i en schemalagd verksamhet?

- Att man kan behöva ”hoppa in” där det behövs. Man behöver vara beredd på ändringar när det blir sjukfrånvaro. På Jägaren har vi pratat mycket om arbetsmiljön, och om att det är svårt att ordna det så att det alla alltid är nöjda. Vi på Jägaren vill helst inte jobba på någon annan plats. Arbetsglädjen hittar vi ju tillsammans. Resurspass på andra enheter kräver flexibilitet och förmåga att anpassa sig till nya situationer.

Hur tar Jägaren emot vikarier och/eller personal som kommer från annan enhet för ett resurs- eller vikariepass?

- Vi försöker ordna så att vi alltid har en ordinarie på en avdelning när vi behöver en vikarie eller när det kommer en kollega på resurspass. Vi visar runt, visar telefoner, omklädningsrum, kök och försöker fördela arbetsuppgifterna så att den som är ”ny” får enklare uppgifter.

Fakta: Regler om dygnsvila:

Från 1 oktober 2023 gäller som huvudregel att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst elva timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod. Arbetspass ska följas av dygnsvila. Förenklat kan man säga att schemat ska utgå från lagstadgad rätt till återhämtning. Reglerna finns i EU:s arbetstidsdirektiv.

Läs mer om hur Strömstad anpassat sig till de nya reglerna i ”Sund arbetsliv”, en ideell förening som drivs av de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona. Elva timmars dygnsvila – så gör Strömstad - SuntarbetslivLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Fakta: Resurspass

Strömstads kommun har sedan 2019 arbetat för att erbjuda medarbetare heltidstjänster framför deltidstjänster. I en sådan organisation blir det en viss överkapacitet i grundschemat. Vid oplanerad frånvaro/sjukfrånvaro ska ordinarie personal på annan enhet kunna täcka upp för frånvaron och vikariebehovet minskar.

Beredskap för sådana pass schemaläggs och kallas resurspass. Syftet med resurspass är kort och gott att medarbetare ska kunna hjälpa till där det behövs eftersom behovet i verksamheterna skiftar. Med färre, tillfälliga vikarier garanteras också omvårdnadstagare i högre grad erfaren och utbildad personal.

Läs mer: Så ska omsorgen klara ett ökad vårdbehov och rekryteringsutmaningar

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: