HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-16:30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommuncenter@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Om kötid till särskilt boende och service till äldre

Just nu får vi många frågor om kötid och efterfrågan på boende för äldre inom kommunen. Det förekommer varierande information i olika media vilket kan leda till onödig oro hos äldre och anhöriga. Så här är läget, i korthet:

Strömstads kommun har 119 boendeplatser för äldre som av olika anledningar inte kan bo kvar i hemmet. Vi märker just nu av en ökad efterfrågan på boende, fyra personer kan i nuläget (2 maj) inte beredas plats inom tre månader, den väntetid på boende som staten ålagt kommunerna att inte överskrida.

Lösningar sökes

Ett aktivt arbete pågår för att korta kötiden. Bland annat undersöks möjligheten att frigöra lägenheter avsedda för andra behov, men som för närvarande inte nyttjas. De behövande som köar erbjuds alternativ under väntetiden, det kan till exempel handla om hemtjänst med service under hela dygnet eller korttidsplats på boende vid Udden eller Solbogården.

Trots att väntetiderna just nu överskrids hör Strömstad till de kommuner i Sverige som har högst nöjdhet bland brukare och anhöriga när det gäller omvårdnad på våra boenden. I brukarundersökningen för 2018 blev Strömstads totala nöjdhetsbetyg 83 procent jämfört med 81 procent för riket. Vår hemtjänst håller hög kvalitet och blev år 2018 av våra vårdbehövande framröstad till Sveriges näst bästa hemtjänst.

Efterfrågan stor även i andra kommuner

Det kan konstateras att längre kötid till så kallat särskilt boende utöver vad lagen anger, snarare är regel än undantag i Sveriges kommuner. Det är idag svårt att tillgodose efterfrågan på boendeplatser i stora delar av Sverige.

Inom några år kommer den demografiska utvecklingen med ökad andel äldre bland befolkningen att märkas, då behöver Strömstad av allt att döma fler boendeplatser. I Strömstad planeras ett nytt särskilt boende för äldre till år 2022-2023. Var det ska lokaliseras kommer politiken att fatta beslut om under hösten.

Bakgrund

Den ökade efterfrågan sammanfaller dessvärre med att vi 2019 stängt en avdelning på Beatebergsgården i Skee, detta då det tidigare funnits ett överskott av platser. Åtgärden minskade antalet boendeplatser med tio och genomfördes för att anpassa verksamhetens kostnader till budget.

Situationen med överskriden kötid är ny för Strömstads del, vi har hittills inte haft någon egentlig kö till våra boenden, utan kunnat erbjuda platser till behövande ungefär i takt med efterfrågan. Bakom den nu ökade efterfrågan finns även ändrade lagkrav som ger äldre som upplever otrygghet, rätt till en boendeplats.

Välkommen att ställa frågor om våra boenden och annan service för äldre till oss!

  • Jennie Persson, verksamhetschef vård och omsorg, tel 0526-19 163 (mån, tis), jennie.persson@stromstad.se
  • Monica Birgersson, förvaltningschef Socialförvaltningen, tel 0526-19 208, monica.birgersson@stromstad.se
  • Pia Tysklind, ordf Socialnämnden (s), tel. 0526-192 36, pia.tysklind@stromstad.se
  • Ligia Morales Ahlgren, vice ordf Socialnämnden (s), tel. 0526-19 255, ligia.morales@stromstad.se

Rubrik

Text

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2019-05-02, Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: