HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Ombyggnad av korsningen vid Prästängsvägen/Ringvägen

Under vecka 12 inleds arbetet med förbättra trafiksäkerheten och flödet av trafik i korsningen vid Ica Kvantum. Ombyggnaden kommer att påverka både biltrafik samt gång- och cykeltrafik i området under resten av våren.

Enligt tidsplanen ska den nya korsningen vara klar i slutet av juni 2021. Framkomligheten påverkas under byggtiden. Från den 6 april kommer in- och utfart till Prästängsvägen att vara stängd för trafik. Vägen beräknas vara avstängd i 6-7 veckor.

Trafiken till Prästängsvägen kommer under stängningen att ledas om via Drivnäsvägen. Kunder till Limmaren 2 (ICA-fastigheten) kommer att ledas in från Ringvägen via ICA:s andra infart från korsningen Ringvägen/Myrängsvägen. Även gång- och cykelvägen förbi korsningen kommer att styras om.

Detta ska göras

I korthet innebär ombyggnaden att både Ringvägen och Prästängsvägen breddas något i anslutning till korsningen. Prästängsvägen höjs (vilplan) där den ansluter till Ringvägen så att lutningen minskas i samband med påfart till Ringvägen. Avköringsfältet för sväng från Ringvägen till Prästängsvägen förbättras för ökad trafiksäkerhet. I arbetet ingår även en övergångspassage för oskyddade trafikanter över Ringvägen, två nya busshållplatser längs Ringvägen och en ny busshållplats längs Prästängsvägen

Samarbete bakom projektet

Beslutet att bygga om korsningen togs i samband med att Kommunfullmäktige antog detaljplanen för kvarteret Montören m fl. Strömstad kommun utför ombyggnaden i samarbete med Trafikverket. Kommunen ansvarar för ombyggnad av Prästängsvägen och Trafikverket ansvarar för ombyggnad Ringvägen. Enligt detaljplanen finansieras arbetet till största delen av fastighetsägaren i kvarteret Montören som ett åtagande enligt detaljplanen. 

 

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: