Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
kommun@stromstad.se
0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag 8.00 – 12.00 13.00 – 16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna

Ny placering för restaurang Pråmen?

Framtida placering och kaj för restaurang Pråmen, en flytande restaurang och bar i Södra hamnen i Strömstad, diskuteras i olika media. Frågan handlar dels om kajplats och om fördelning av kostnader, dels om verksamheten kräver bygglov. Här uppdaterad information efter miljö- och byggnämndens beslut gällande bygglov.

Stationskajen, där den flytande restaurangen idag ligger förtöjd, uppfördes på 1930-talet. Kajen är uttjänt och behöver åtgärdas. Strömstads kommun har haft dialog med restaurang Pråmens företrädare om en framtida kajplats i nära två års tid. Kajen har länge varit i dåligt, men brukbart skick. 2019 blev läget mer akut och kajen reparerades för att tillfälligt säkerställa kajens funktion och för att skapa tid för att planera för en långsiktig lösning.

Ny plats för förtöjning

För att åtgärda den uttjänta kajen behöver Pråmen flyttas. En ny placering i hamnområdet har erbjudits. För att restaurangen efter en tillfällig flytt ska kunna förtöja på samma plats som tidigare, vid en ny kaj, krävs bygglov. Miljö- och byggnämnden prövade frågan om bygglovsskyldighet i samband med att de beslutade att avskriva ett tillsynsärende den 17 maj 2023. Nämnden kom då fram till att Pråmen, om den ligger stadigvarande vid samma kajplats är, bygglovspliktig. Nämnden fann dock inget skäl att ingripa mot Pråmen enligt plan- och bygglagen i nuläget. Detta då de bedömer att frågan om bygglovsskyldighet har preskriberats eftersom Pråmen har legat på samma plats under cirka 30 års tid. Det faktum att den har flyttats en kortare period för underhåll påverkar inte nämndens bedömning.

Fördelning av kostnader

Vid utformningen av den nya gästhamnen har planering gjorts för att restaurang Pråmen ska ges möjlighet att ligga kvar på samma plats. Kostnaderna för den kajanläggning som Pråmen behöver kan dock inte bekostas av Strömstads kommun, en kaj av den storleken bedöms inte behövas för gästhamnsverksamheten i Södra hamnen.

För att en ny, motsvarande kajplats ska uppföras ställs därför krav på att verksamhetsutövaren bekostar:

  • de särskilda förtöjningsanordningar som enbart nyttjas av Pråmen.
  • den del av kajen som nyttjas exklusivt av Pråmen.

Bild ur kartbilaga till Tekniska nämndens beslut 20210928 om ny utformning av gästhamnen.

Karta över södra hamnen, planerad ny placering av bryggor.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: