HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Första spadtaget i lekparken på Kärleksudden tas av Carina Almhede med dottern Lo från Förskolas utvecklingsgrupp, Conny Hansson från kommunens avdelning för gata och park och Ulf Gustavsson, ordförande i tekniska nämnden. De står och gräver med spadar i sanden. I bakgrunden står tre personer och ser på, det är Oscar Skarin och Tommy Karlsson från Skanska och Roland Kindslätt förvaltningschef, tekniska förvaltningen.

Lekplatsen på Kärleksudden får ett lyft

Igår togs första spadtaget för att utveckla och komplettera lekplatsen på Kärleksudden. Fem nya inkluderande lekredskap, nya bord och bänkar och ny belysning ska på plats.

Hoppmatta, skepp med linbana, spindelnät och klättervägg är några av nyheterna och arbetet förväntas ta cirka en månad. Att lekplatsen blir inkluderande och tillgänglighetsanpassad betyder att det till exempel går bra att ta sig fram med rullstol och redskapen går delvis bra att använda för personer med funktionsnedsättning.

Under arbetet kommer mindre delar av lekparken att stängas av områdesvis just där det byggs ett nytt redskap och framkomligheten till vissa lekredskap kan bli begränsad, men det går absolut att vara på lekplasen under tiden. Friskis och svettis utomhusgympa och utegymmet i anslutning till lekplatsen kommer inte att påverkas.

I skissen syns hur några av de nya redskapen kommer att se ut.

Som bakgrund till beslutet att utveckla den kommunala lekparken på Kärleksudden ligger bland annat flera medborgarförslag. Själva utformningen har skett i dialog med förslagsställare och förskolans utvecklingsgrupp. Dessutom fann kommunen inspiration vid ett öppet hus tidigare då förskolebarn fick fundera ut och rita kreativa lösningar för framtidens lekparker.

– Gemensamma nämnare i alla förslag var centrumnära, tillgänglighetsanpassat och redskap även för barn i äldre åldrar och det har vi tagit fasta på, säger Ulf Gustafsson som är ordförande i tekniska nämnden.

– Tanken är att familjer ska kunna mötas här – att det blir kul även för de lite större barnen och trevligt att kunna sitta här och fika till exempel, säger Karoliina Almhede från föräldragruppen Förskolans utvecklingsgrupp.

Budget för projektet är 1 miljon kronor plus 300 000 kronor från den planerade årliga budgeten. Entreprenör är Skanska.

Mer information om kommunens lekplatser

Bildtext: Första spadtaget i lekparken på Kärleksudden tas av Karoliina Almhede med dottern Lo från Förskolas utvecklingsgrupp, Conny Hansson från kommunens gatuavdelning och Ulf Gustafsson, ordförande i tekniska nämnden – under överseende av Oscar Skarin och Tommy Karlsson från Skanska och Roland Kindslätt förvaltningschef, tekniska förvaltningen.

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Isaksson

SIDANSVARIG: