KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

En ritning på en dator.

Längre handläggningstid vid vissa fastighetsfrågor

Just nu kan det ta längre tid än vanligt att få svar på bland annat frågor kring fastigheter från kommunens handläggare. Orsaken beror på en förändring hos Lantmäteriet som medfört stopp eller begränsningar i myndighetens digitala tjänster.

Lantmäteriet har av säkerhetsskäl ändrat sina rutiner kring åtkomsten till handlingar och information. Förändringen innebär att information från myndigheten som tidigare funnit lättillgänglig för kommunens handläggare i olika digitala system nu stoppats eller begränsats och att den nu måste begäras ut manuellt från Lantmäteriet.

– Följden blir att ett ärende som normalt kanske tar 5-10 minuter nu, kan ta flera dagar beroende på belastningen hos Lantmäteriet, säger Michael Johansson GIS-Samordnare för Norra Bohuslän.

Bland annat berör det till exempel olika frågor kring fastigheter som avstyckningar och fastighetsbildningar eller dokumentation kring gemensamhetsanläggningar till exempel avlopp och vägar eller vilka som är delägare i en samfällighet.

Frågor om fastighetsägare, arealer, historiskt ägande och taxeringsuppgifter påverkas inte av stoppet.

Bakgrunden till stoppet är att Lantmäteriet upptäckt att sekretessbelagd information har funnits tillgängligt i myndighetens externa digitala tjänster, något som nu lett till att man begränsar eller stoppar vissa tjänster helt.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: