HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Bilden visar deltagare kring bord och utbildare vid whiteboardtavlan. I Coronatider gäller små grupper och att hålla avstånd. Från vänster syns deltagarna Smret Kahsay, Kristina Atici, Lena Östberg (föräldrautbildare), Miriam Mosavi, Rhode Seredama och Menor Kibrom.

Integrationsprojektet ”Att vara förälder i Sverige” på sluttampen

Sedan i höstas pågår ett projekt som syftar till att stärka föräldrarollen hos nyanlända i Strömstad och på så sätt stärka barnperspektivet. Projektet tuffar på enligt plan och ska slutföras i juni.

Tack vare projektet finns nu tio ”föräldrautbildare” inom olika kommunala verksamheter som har lärt sig leda föräldracirklar för nyanlända föräldrar. Fem föräldracirklar är igång med 5-10 deltagare i varje.

Eric Edlund, projektledare

– Vi tar fram ett föräldraskaps­stöd i studie­cirkel­form för nyanlända föräldrar och vägleder dem i hur det är att vara förälder i Sverige. Rättigheter, skyldigheter, kulturskillnader, socialtjänstens roll, relationen förälder-barn-förskola-skola med mera, är delar som ingår. Projektet syftar alltså till att stärka barnperspektivet. Vi vill se att de nyanlända barnen får vara barn – och inte (som ibland) vara föräldrar till sina föräldrar, säger projektledaren Eric Edlund.

Projektet syftar också till att de som jobbar inom Strömstads kommun, som i sin arbetsvardag möter nyanlända vårdnadshavare, ska öka sin kunskap och få en större förståelse för olika exempel på kulturskillnader och därmed känna sig tryggare i sin yrkesroll.

När projektet är slutfört är tanken att föräldraskapsstödet och föräldracirklarna ska fortsätta. Slutredovisningen kommer att innehålla förslag och rekommendationer på ytterligare förstärkningar/förbättringar som kommunen kan göra, för att stödja sina medarbetare i mötet med nyanlända föräldrar och barn.

Lena Östberg, en av tio föräldrautbildare

Lena Östberg är en av de tio föräldra­utbildarna, som leder en föräldragrupp med ca sju föräldrar, alla från olika länder. Till vardags jobbar hon som förskollärare vid Familjecentralen där hon också möter nyanlända, nyblivna föräldrar.

– Det är bra med en blandning av bakgrunder och kulturer så att vi kan lära av varandra. Vi når många nyanlända i Strömstad som har barn. Det är svårare att nå dem som inte behövt ha kontakt med integrationscenter eller familjecentralen, men vi jobbar vidare med att försöka nå så många som möjligt, säger Lena.

Kristina Atici, en av deltagarna i föräldragrupp för nyanlända

En av deltagarna är Kristina Atici från Belarus.

– Jag är jätteglad över att få vara en del av föräldragruppen. Jag har fått en bättre förståelse för hur min dotter känner och agerar och tror att det har förhindrat många konflikter i familjen. Visst finns det vissa små skillnader mellan vitrysk och svensk kultur som är bra att känna till som förälder, säger hon.


Miriam Mosavi, en av deltagarna i föräldragrupp för nyanlända

Miriam Mosavi från Afganistan går en annan föräldragrupp kopplad till samma projekt och tycker att utbildningen är jättebra.

– Jag har lärt mig mycket, till exempel vad man kan göra tillsammans med sina barn, och har lärt känna den svenska kulturen bättre tack vare föräldragruppen, säger hon.

Fakta om projektet Att vara förälder i Sverige

Pågår: 15 september 2019 – 30 juni 2020

Projektledare: Eric Edlund, tillfälligt anställd vid kommunens integrationscenter för att driva projektet

Finansiering: Länsstyrelsen har beviljat Strömstads kommun 1 miljon kronor för att genomföra projektet

Berörda verksamheter: förskolan, öppna förskolan, vuxenutbildningen, barn- och elevhälsan, integrationscenter, socialtjänsten

Samverkar med: bland andra BVC, Tanums kommun, Vänersborgs kommun, Svenska kyrkan

Bilden längst upp:
I Coronatider gäller små grupper, större lokaler och att hålla avstånd. Från vänster syns deltagarna Smret Kahsay, Kristina Atici, Lena Östberg (föräldrautbildare), Miriam Mosavi, Rhode Seredama och Menor Kibrom.

Kontakt

Vill du eller någon du känner gå föräldrakursen?
Hör av dig till integrationscenter eller familjecentralen!

Marita Gustavsson
Integrationscenter
marita.gustavsson@stromstad.se

0526-195 86

Lena Östberg
Familjecentralen
lena.ostberg@stromstad.se

0526-196 76

Har du frågor om projektet? Hör av dig till

Eric Edlund
Projektledare
eric.edlund@stromstad.se
076-696 08 24

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Isaksson

SIDANSVARIG: