HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-16:30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommuncenter@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Initiativ för ökad dialog om övervakning av fiske i skyddade områden

Organisationen för samförvaltning av fisket i Kosterhavets nationalpark, där Strömstads kommun ingår, fördjupar samarbetet med Havs- och vattenmyndigheten för en god övervakning av fiske i skyddade områden. Det är resultatet av ett dialogmöte i Strömstad med Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen, kustbevakningen, lokala fiskare och kommunala representanter på plats.

Bakgrunden är att de observationer som görs via satellitbaserad övervakning (AIS) och via fartygens loggbok, behöver utvecklas. Viktigt inte minst för att se till att regler om trålförbud i Kosterhavets nationalpark efterlevs, här finns sedan tidigare sex områden där trålfiske inte är tillåtet.

Inte minst Kustbevakningen konstaterar att det, trots raffinerad teknik, är många faktorer som påverkar kvaliteten i rapporteringen om fartygens position. Ingemar Berglund, avdelningschef vid Havs- och vattenmyndigheten, är medveten om behovet av att utveckla metoderna.

- Metoder och teknik för att övervaka fiske i skyddade områden är ett stort utvecklingsområde nationellt och inom EU, konstaterar Ingemar Berglund. I fråga om Koster-Väderöfjorden som har många små områden, finns det utmaningar för övervakningen. Han ser positivt på samarbetet med Samförvaltningen i Norra Bohuslän:

- Vi har en tradition av bra samråd med fiskare, det är viktigt för oss att dra nytta av den kunskap som finns för att övervakningen ska fungera i praktiken.

Läs hela pressmeddelandet och se källor till mer information härPDF (pdf, 138.7 kB)

 

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2018-12-05, Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: