HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Havet i centrum – livet i fokus för gymnasiearbeten!

Vi gratulerar Hanna Basic och Diana Chekhmous som tillsammans med en handfull klasskamrater vid NA-programmet på ett lysande sätt redovisade sina gymnasiearbeten förra veckan. De första i sitt slag inom ramen för gymnasiets samarbete med Tjärnö marina forskningsstation.

Redovisning och opposition gjordes nyligen vid gymnasiet inför en liten publik naturvetarelever från årskurs 2. Antalet deltagare var begränsat på grund av rådande omständigheter. Målet är ett större arrangemang i maj (om större samlingar medges) där även handledarna/forskare från Tjärnö och andra gäster deltar.

Hanna och Dianas elevarbete handlar om den Svartmunnade smörbulten. Resultat i korthet:

Den Svartmunnade smörbulten är en fisk som inte hör hemma i våra vatten men som lyckats sprida sig och nu finns längs den svenska kusten. Det är en fiskart som sprider sig snabbt och som kan hota inhemska arter. Elever vid NA-programmet undersökte via två nya genetiska tester om smörbulten går att lokalisera genom enbart vattenprover.

DNA-molekylen är en av arbetets viktigaste punkter. I sitt arbete tog eleverna stöd i avancerad DNA-forskning som bedrivs vid Tjärnö marina forskningsstation. För att hitta själva DNA-molekylen måste molekylerna extraheras från cellerna. Sådana DNA-extraktioner gjordes från fem fiskarter för att se vilka utslag man fick för just den Svartmunnade smörbulten. Via ytterligare forskningssteg kunde de till sist hitta de parametrar som gör det möjligt att identifiera om fiskarten finns i vattnen bara genom ett vattenprov!

Övriga projektarbeten inom NA-programmet inriktning mot marin ekologi läsåret 2020/21:

  • Solkrämens påverkan på havssallat
  • Hur alger påverkas av havsförsuring
  • Krabbpredation på strandsnäckor
  • Biologisk mångfald i Tjärnö akvarium

Nu inleds planeringen för en ny omgång forskningsinriktade projektarbeten, denna gång ingår även naturrum Kosterhavet i samarbetet. Heja Strömstad Gymnasium!


Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Isaksson

SIDANSVARIG: