KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Hallå där – Strömstiernaskolans elevråd 2021!

Den här veckan slår vi ett slag för våra engagerade ungdomar i Strömstiernaskolans elevråd! Ett aktivt råd som jobbar för en bra arbetsmiljö och trivsel i högstadieskolan. Ordförande är Heza Monis i åk 9, till sin hjälp har hon styrelsen med ett tiotal representanter från alla skolans årskurser.

Strömstiernaskolan har under hösten uppmärksammats för att det förekommit tuffa tag mellan eleverna. En fråga som skolan och elevrådet arbetar med på olika sätt. Särskilt stolta är elevrådet över sitt arbete med värdegrunden i skolan.

- Det är ett slags kontrakt för hur vi pratar med och om varandra i skolan, förklarar rådet som svarar på frågor om sitt uppdrag och om skolan.

Vad jobbar ni med nu?

Vi jobbar vidare med ordningsregler, bland annat mot nedskräpning. Det finns de som till exempel medvetet slänger skräp bredvid papperskorgen. Det är inte ok. Vi planerar att gå runt i alla klasser och prata om att det är viktigt att skolan är ren och snygg och att alla tar ansvar för arbetsmiljön i skolan. Vi jobbar också med målet om att skolan ska vara mobilfri. Det funkar ganska bra, men det förekommer fortfarande telefoner ibland.

Hur är stämningen på skolan?

I stora drag helt ok. Det finns de som stökar, men det är ett fåtal personer. Ofta i de lägre klasserna, kanske är det svårt att hitta sin plats när man kommer ny till en skola? Vi önskar att de hittar andra sätt att använda sin energi än på kamrater och på att störa på lektioner och på raster.

Vad är ”Vinterkampen”?

Det är en dag som elevrådet ordnar för alla på skolan, i år går den av stapeln den 20 december. Under dagen gör klasserna samarbetsövningar på olika stationer. Den klass som lyckas bäst vinner!

Fem saker som är bra med Strömstiernaskolan?

  • Att vi är en mobilfri skola – det har faktiskt också gjort att skolresultaten är bättre!
  • Engagerade lärare – i alla fall de flesta.
  • Värdegrundsarbetet – det har blivit bättre samtalston på skolan efter det arbetet.
  • Elevrådet – vi kan påverka och elever som inte har respekt för läraren kan ibland lyssna på oss.
  • Bra rastaktiviteter – vi har en multiarena utomhus, flera pingisbord, basketkorg och en bra cafeteria.

Vad är mindre bra?

  • Det behövs fler uttag för laddning av datorer och internet svajjar. När det går ner fungerar allt dåligt!

Delar av skolrådet i bild: Heza Monis ordf, Adea Derguti, Shaquilla Niklasson, Hugo Dahlberg, Theo Olausson och Ellie Bertén.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: