MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Bild på alla som deltog på dialogmötet på Norlys

Mats Brocker, Bengt-Ola Halvordsson, Lars Tysklind(L), Kent Hansson(S), Simon Hansson, Sara Arvenberg, Johan Glans, Marie Edvinsson(M), Alexander Glans och Richard Holm.

Fyra företag på Prästängen i fokus
under dialogmöte

Mars månads dialogmöte mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och företagare riktade sitt fokus på fyra verksamheter på Prästängen. Företagen skiljer sig åt men Prästängen är deras gemensamma plats. Mötet gav en bild av hur företagen på olika sätt påverkats under pandemin, vilka utmaningar de står inför och vilka behov man ser för utvecklingen framåt, både för de enskilda företagen och för området Prästängen.

Värdföretag för dialogmötet var Norlys och vd:n Bengt-Ola Halvordsson. Medverkande var Simon Hansson, butikschef för Ica Kvantum, Alexander Glans, butiksägare för Strömstad Järn och Fritid (Järnia) och Johan Glans, butiksägare av Hälle Byggvaror (Bolist). Deltagande politiker var Kent Hansson (S), Marie Edvinsson (M) och Lars Tysklind (L) samt från tjänstesidan Mats Brocker, kommundirektör, Sara Arvenberg, skolchef för gymnasiet och vuxenutbildningen samt från Utvecklingsarena Strömstad, Richard Holm kommunens näringslivsansvarige samt Linda Smith, kommunikatör.

Enligt detaljplanen är Prästängen ett industriområde men har idag över 50 företag med lokaler som kan ta in kunder. För att vidareutveckla området ser företagen ett behov av att skapa en sammanhållande kraft. De hade flera synpunkter på hur området ser ut idag och politikerna gav sitt medhåll i att det borde kraftsamlas kring Prästängen. Politikerna delade även ut en hel del frågor kring företagens verksamheter. Med covid-19 i backspegeln blev det mycket reflektioner kring pandemins påverkan på verksamheterna.

I början av pandemin fanns en oro på Norlys att man skulle behöva permittera men tvärtom har verksamheten rullat på bra. Enda bekymret är att man i vissa perioder haft ont om folk på grund av sjukdom och de förhållningsregler som gällt. Detta har väckt tankar om att eventuellt inrätta en slags egen bemanningspool. Att helt enkelt lära upp personer som kan tänka sig att hoppa in och jobba när behovet finns. Företaget har sedan tidigare flera förfrågningar.

Från 2012 har Norlys dubblerat sin omsättning, mycket tack vare att det anställdes utesäljare. Helt nyligen köptes företaget upp av ett polskt investmentbolag. Bolagets målsättning är att öka omsättningen med 10 till 15 procent årligen, varför man nu planerar att anställa ännu en säljare. I de projekt som Norlys arbetar med ställs det allt oftare krav på att man ska ha ljusberäkningar, något som också kan skapa arbetstillfällen så småningom. Just nu finns ett samarbete med två studenter på högskolan i Jönköping, som gör ljusberäkningar på skarpa projekt.

Hälle Byggvaror ökade sin försäljning under pandemin då en byggboom uppstod. Däremot ser de nu en nedgång i försäljningen då bristen på trävaror i världen fått priserna att öka kraftigt. Med detta kommer också svårigheten i att lämna ut offerter, då priserna varierar mycket från vecka till vecka. Man anar även andra orosmoln framåt då inte bara trävaror utan annat ökar i pris. Inte minst att boräntan ökar, vilket gör att folk kanske håller tillbaka sina utgifter. Privatmarknaden har påverkats mest av trävarupriserna då sågverken tar mer betalt av mellanhänderna till trävaruhandeln. Dock ser Hälle Byggvaror positivt på våren och sommaren då norska gränsen har öppnat och norrmännen flyttar in i sina stugor igen. Troligen har de ett uppdämt behov av att snickra.

För Strömstad Järn och Fritid har pandemin lett till problem med att få tag i varor. Orsaken är den globala kontainerbristen, en utmaning som kan hålla i sig under våren och sommaren. Detta skapar bekymmer med framförhållningen i beställningarna och det väcker frustration då kunder vill köpa produkter som butiken inte lyckats få tag i. För ett par år sedan, precis i början av pandemin tog Alexander Glans över företaget och genomförde flytten från Oslovägen till Prästängen. Då företagets försäljning bygger på kunder som planerar sina köp har flytten inte haft någon påverkan i kundflödet. Rekryteringsmässigt har det inte heller varit några bekymmer då de flesta ur den gamla personalstyrkan finns kvar.

För Ica Kvantum har pandemin inneburit en omställning i arbetet. Många kunder har utnyttjat möjligheten att handla online och hämta ut eller få hemleveranser av matkassar. Utmaningen har varit att planera personalbehovet då man inte vetat antalet beställningar förrän på morgonen samma dag. Eftersom Ica Kvantum i Strömstad hela tiden riktat sin butik till Strömstadsborna, har pandemin inte orsakat något stort tapp. De norska kunderna har utgjort en liten extra topp i försäljningen som man inte haft under pandemin. Rekryteringen inför sommaren är så gott som klar.

Under mötet kommer även den pågående situationen i världen på tal och närmast det som rör kriget mellan Ryssland och Ukraina. Företagen märker av situationen på olika sätt. På Strömstad Järn och Fritid har kunderna oftare frågat var produkterna är tillverkade och Ica Kvantum har blivit beordrade att skicka tillbaka varor som kommer från Ryssland. Norlys fabriker ligger i Polen nära den ukrainska gränsen, men kriget har dock inte haft någon påverkan på dem än så länge.

Sara Arvenberg, skolchef för gymnasiet och vuxenutbildningen fick avsluta mötet med att lyfta det omställnings- och utvecklingsarbete som sker i samverkan med näringslivet. Utvecklingsarbetet riktar in sig på att möta företagens utmaningar och kompetensförsörjningsbehov och genom samarbete med företagsfrämjande aktörer och utbildningsanordnare skapa förutsättning för tillväxt.


Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Linda Smith

SIDANSVARIG: