MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Ett mindre antal flyktingar från Ukraina till Strömstad

Migrationsverket har presenterat förslag på hur många skyddsbehövande från Ukraina som varje kommun ska ordna boende åt i år. För Strömstads del ska 18 personer som flytt från kriget i Ukraina erbjudas boende. Kommunen har förberett för ett högre antal utifrån Migrationsverkets tidigare scenario och är väl förberedd.

För samtliga kommuner innebär detta förslag en sänkning jämfört med de fördelningstal Migrationsverket presenterade i april. Anledningen är att Migrationsverket skrivit ned huvudscenariot för hur många från Ukraina som kommer att söka skydd i Sverige i år. Till grund ligger även det regeringsbeslut om att flyktingar som kommer till Sverige ska fördelas jämnt över hela landet och det nya regelverk som väntas träda i kraft 1 juli.

Fördelningstalen per kommun är framtagna med hänsyn till:

  • kommunernas arbetsmarknadsförutsättningar
  • befolkningsstorlek
  • det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn
  • samt omfattningen av asylsökande som vistas i kommunen, inklusive personer med tillfälligt skydd

Kommunen öppnar nu upp ett antal lägenheter för inflyttning för totalt 18 personer. Några av de som flyttar in är flyktingar från Ukraina som redan är etablerade i Strömstad. I dagsläget finns närmare 30 personer från Ukraina som etablerat sig i vår kommun, varav en stor del har arbete och barn som går i skola och förskola. Det är Migrationsverket som beslutar om vilka flyktingar som blir anvisade till kommunala boenden. Privatpersoner som har flyktingar inneboende och som får förändrade förutsättningar behöver kontakta Migrationsverket för anvisning om annat boende.

Svenska kyrkan, frivillignätverket Strömstad för mångfald och andra frivilligorganisationer samverkar med kommunen för att gemensamt möjliggöra ett gott mottagande och bidra till integrering i samhället. Studieförbundet Vuxenskolan erbjuder flyktingar från Ukraina undervisning i svenska. Skolan och förskolan i Strömstad är förberedd på att ta emot elever och barn från Ukraina.

Frågor och svar med koppling till kriget i Ukraina och Strömstads kommun


Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Isaksson

SIDANSVARIG: