HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Bilder från Strömstad.

Dags för medborgarundersökning 2020!

I dagarna får 600 slumpvis utvalda Strömstadsbor SCB:s medborgarundersökning i brevlådan! Hör du till de som får chansen ber vi dig svara. Resultatet är viktigt i arbetet med att utveckla den kommunala servicen!

Medborgarundersökningen genomförs av Statistiska Centralbyrån och kartlägger vad invånare tycker om kommunen som en plats att bo och leva på. Den tar också tempen på hur kommunens service upplevs liksom möjligheten till inflytande i kommunala beslut. Årets undersökning frågar också om hur hushållen upplever att coronapandemin hanteras.

Fakta om undersökningen

SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som görs på uppdrag av kommunerna. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är.

Den som är med i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller på webben, där det även går att svara på engelska, finska eller spanska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska.

Årets undersökningsperiod pågår till den 3 november. Resultaten presenteras i december.

Mer information:

Sammanfattning av 2018 års undersökning

Kommuner som deltar i medborgarundersökningen 2020 (Excelfil)länk till annan webbplats

Resultat från tidigare undersökningar (SCB:s webbplats)länk till annan webbplatsbakgrund

SCB (Statistiska centralbyrån) genomför varje år medborgarundersökningar på uppdrag av svenska kommuner. Syftet är att visa vad som bör prioriteras för att öka nöjdheten bland kommunens invånare.

Resultatet bygger på en mängd frågor som ett statistiskt urval invånare får besvara. Strömstad deltog i undersökningen 2018.

Undersökningen skickas i år tll 600 personer i åldrarna 18 – 84 år.

kontakt

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: