HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Coronakrisen – samråd med regeringen

Effekten av det nya permitteringsstödet, behovet av riktade insatser anpassade till gränskommunens problematik, social polarisering och försämrade kontakter mellan grannfolk. Utmaningarna för Strömstad i coronakrisens spår var tydliga när företrädare för det lokala näringslivet på onsdagen träffade regeringen via länk.

Medverkade på mötet gjorde utrikeshandelsminister Anna Hallberg och landsbygdsminister Jennie Nilsson på länk från Rosenbad. På plats i Strömstads stadshus fanns ett 20-tal representanter för det lokala näringslivet samt kommunens politiska ledning.

- Sammantaget ett bra möte, summerade Mats Idbratt, vd för Gottebiten. Jag tycker vi fick fram en bra lägesbild och att vi fick gehör för Strömstads utmaningar.

- Vi blev alla hörda och fick lägga fram vår sak, förhoppningsvis får vi gehör från regeringen om vårt behov av stöd i det utsatta läget, kommenterade Heidi Caroline Nyström, Strömstads köpmannaförening.

Polarisering mot Norge

Samarbetet med Norge, sprickor i det goda grannskapet och skillnaderna i hanteringen av coronasmittan diskuterades. Liksom stadsrådet Jenny Nilsson erkände Anna Hallberg att man kunde ha förväntat sig mer av det nordiska samarbetet.

- Gränsstängning är inte ett effektiv sätt att bekämpa smittan, utan här krävs helt andra åtgärder, sade Hallberg som bedyrade att man jobbar aktivt med den politiska dialogen och reflekterade samtidigt över Strömstad som den kommun som nog drabbas hårdast av alla i rådande läge. En strategi för gränsregionen lyftes som viktigt för framtiden.

- Gränsföretagande är basnäring i landsbygdsområden som Strömstad, och det ska vara möjligt att bo och leva i gränsregion.

Inte omvandla det som inte ska omvandlas

Landsbygdsminister Jenny Nilsson gav å sin sida en översikt över pågående nationella insatser för att säkra jobb och tillväxt.

-  Vi får inse att coronakrisen kommer att få effekt över lång tid, sade ministern, vi ser en strukturomvandling som går fort, med kraftiga och snabba effekter inom många sektorer. Vi ser också att det finns regionala skillnader i både hur de slår och vilka möjligheter man har att ställa om. Det kommer att krävas mer av oss alla så att vi inte strukuromvandlar sådant som inte ska försvinna, bland annat genom att skapa förutsättningar för uthållighet, sade stadsrådet.

Företagen å sin sida var tydliga med behoven. Många tappar jobbet och företagen går ner på ett minimum av verksamhet vilket i sin tur kommer att påverka möjligheten till återhämtning. Den raka frågan från näringslivet var på vilket sätt regeringen kan bistå i den situation som gränskommunen upplever – här behövs en riktad insats som överbryggning till ett mer normalt läge.

- Vi fick inga omdelbara löften, men dörren lämnades klart på glänt, sade Kent Hansson, kommunalråd.

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: